Datavalidatie

Datavalidatie keynote bij samenwerkingsverband van de universiteit van Wageningen, Certifeye en ManualMaster