Publieke API: Automatisering in certificaatmanagement

Certifeye, het platform voor uitwisseling van onder meer certificaten, werkt aan de implementatie van een publieke API. Deze API maakt het mogelijk om gegevens die je via de connecties met je toeleveranciers en klanten op het Certifeye platform verzamelt, te koppelen aan andere IT-omgevingen, bijvoorbeeld je basisadministratie. Bij inkoop beschik je zo direct over de meest actuele gegevens van bijvoorbeeld een kweker.

 

Wat is API? 

De term API staat voor “Application Programming Interface”. API’s zijn breed inzetbaar, maar in de kern zijn ze een manier om data beschikbaar te stellen via een online link. Internetgebruikers gebruiken deze koppelingen dan ook dagelijks door de weersvoorspellingen van Google te bekijken, in te loggen via Facebook of bij het boeken van vakanties. 

 

Waarom een API? 

“Het is altijd een uitdaging om goed in te schatten welke technische ontwikkelingen binnen het bedrijf prioriteit hebben”, beschrijft Joost, technisch verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de API. “Maar we hebben begin vorig jaar de knoop doorgehakt en konden meteen aan de slag met meerdere geïnteresseerde partijen.” Deze organisaties ontvangen intensieve begeleiding met meerdere feedbacksessies per week. Zo wordt er in kaart gebracht welke gegevens overgebracht moeten worden naar de eigen administratie en wanneer. “De API is voor ons een strategisch product waar we continu aan zullen blijven ontwikkelen. Door met meerdere klanten een traject te doorlopen krijgen we ook een steeds beter beeld van de wensen die er leven” vervolgd Joost.  

 

Wat is de meerwaarde? 

In sierteelt en in de landbouw is de meerwaarde van zo’n API groot. Doordat iedereen in het netwerk aangeeft welke informatie ze wel en welke informatie ze niet willen delen is de privacy gegarandeerd. Tegelijkertijd ontstaat er een duidelijk beeld van de handelsketen waar je als organisatie deel van uitmaakt. Hoe duurzaam zijn je toeleveranciers eigenlijk en wat betekent dat voor je eigen bedrijfsvoering? 

In praktijk betekent dit een nieuwe stap in de ontwikkeling van het Certifeye netwerk.  Gebruikers die deze optie activeren, zullen zelden nog de interface van Certifeye hoeven te openen. De documenten die openbaar gedeeld worden door de connecties van de gebruiker, worden automatisch opgevraagd door het systeem van de organisatie. Daar kan de data naar wens van de gebruiker verder geanalyseerd worden. “Uiteindelijk gaat het erom dat je de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking hebt, zodat je op basis van die informatie beslissingen kunt nemen.” Legt Joost uit. 

Joost voeg graag toe wat de meerwaarde is van deze ontwikkeling op grote schaal. “De kracht van Certifeye is de centralisatie van documenten en certificaten, met hun status, geldigheid en alles er omheen.” De API maakt het mogelijk voor o.a. grote organisaties, handelshuizen en veilingen om in één oogopslag te zien welke leverancier aan welke eisen voldoet. “De informatie komt via Certifeye accounts en Wallets direct vanuit de bron, vanuit de kweker. Dit heeft een grote meerwaarde voor de betrouwbaarheid van de data.” 

 

Toekomst 

Hoe ziet de toekomst van de toepassing van API’s bij Certifeye eruit? “Het einddoel van Certifeye is om certificaatbeheer in de gehele keten te automatiseren. Het is een doorlopend proces met talloze partijen, en wij kijken er naar uit om in de loop van het jaar meer te kunnen delen over wat er allemaal achter onze schermen gaande is!” Concludeert Joost. 

Share it with your network: