Uit de praktijk: Royal De Ree Holland B.V.

Onze gebruikers kennen Certifeye door en door. Hoe helpt het platform hen bij terugkerende administratieve werkzaamheden? Vandaag geven wij het woord aan Paul Broersen en Eefje Peters- Elfering, respectievelijk de Quality Manager en ICT-Manager bij Royal De Ree Holland B.V. Zij werken al sinds 2020 met Certifeye en delen graag hun verhaal.

Royal De Ree Holland B.V. zocht een overzichtelijke tool om certificaten van leveranciers op één centrale plek goed te beheren en beheersen. De bloembollenspecialist kwam in 2020 uit bij Certifeye. De ontwikkelingen rond duurzaamheid en de doelstelling om in 2024 100% gecertificeerde producten te kunnen inkopen, speelden daarbij een belangrijke rol.

Royal De Ree Holland is ruim 100 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen, verpakken en transporteren van topkwaliteit bloembollen en aanverwante producten. Het bedrijf levert aan verschillende markten in meer dan 40 landen en is zich aan het voorbereiden op de wetgeving rond de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarmee worden bedrijven vanaf 2024 verplicht te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. De richtlijn moet zorgen voor meer transparantie en betere kwaliteit van informatie over duurzaamheid.

Grip op certificering

Certificaten die Royal De Ree Holland met Certifeye beheert hebben betrekking op Global G.A.P., Global G.A.P. IDA, MPS-GAP, MPS ABC en MPS SQ, FSC, PEFC, SEDEX, Skal en de GRASP-beoordeling. Deze certificaten zijn afkomstig van leveranciers van bloembollen, planten, papier, karton, hout, en plastic.
Paul Broersen, Quality Manager bij Royal De Ree Holland: ‘De hoeveelheid certificaten en de CSRD vragen om betrouwbare data uit de keten en bloembollensector. We willen hier zoveel mogelijk grip op krijgen via certificaatuitwisseling en straks misschien ook via het uitschrijven van vragenlijsten richting ketenpartners. Op dit moment zijn we voor de CSRD bezig met het inventariseren van data: welke informatie hebben we al in huis en welke hebben we nodig uit te keten?’

Certificaten beheren en delen

Royal De Ree Holland haalde voorheen zijn informatie van zijn ketenpartners rechtstreeks op bij MPS. ICT Manager, Eefje Peters: ‘Nadeel daarvan was dat we niet op de dag konden nagaan of leveranciers nog waren gecertificeerd. Dat werd gedaan naar aanleiding van de producten die één keer per jaar werden geleverd. Dat was voor ons te minimaal.’

‘Met Certifeye beheren we certificaten op één centrale plek. Kwekers kunnen via hun Certifeye Wallet zelf hun certificaten beheren en met ons delen. Van kwekers die daar geen gebruik van maken, verwerkt het systeem deze automatische aanvragen. Zo creëren we een totaaloverzicht en kunnen we de einddata van certificaten goed beheren. Als ze aflopen krijgen we automatisch een seintje en kunnen zo op tijd aan de bel trekken bij onze leveranciers.’

Administratieve druk verkleinen

De leveranciers reageren volgens Eefje met gemengde gevoelens op het platform. ‘Je hebt leveranciers die direct aansluiten en je hebt leveranciers met een aversie tegen het vastleggen van certificaten en alles wat dat met zich meebrengt.’ ‘Dat ligt dus niet aan Certifeye, maar zit hem meer in het hele certificeringsproces. Dat wordt door sommige kwekers als een extra administratieve last ervaren. Paul: ‘Uiteindelijk helpt Certifeye ons met het overzicht bewaren over waar we staan in de keten. Daarmee is het tegelijkertijd een goede graadmeter voor onze doelstelling om in 2024 een 100% gecertificeerd product in te kunnen kopen.’

Uiteindelijk helpt Certifeye ons met het overzicht bewaren over waar we staan in de keten

Eefje: ‘We hopen dat Certifeye in de toekomst hét platform wordt waar alle kwekers in de bloembollensector hun certificaten opslaan en waarvan iedereen gebruik zal maken.’

Paul ziet dat steeds meer collega-exporteurs zich aansluiten bij het platform. ‘Doordat veel kwekers zich op ons verzoek hebben aangesloten bij Certifeye, kunnen andere exporteurs hier op meeliften en makkelijker gebruikmaken van het platform. Certificeren vraagt nu eenmaal om registratie en administratie. Dat kunnen we niet wegnemen. Maar hoe meer ketenpartners en sectorgenoten zich aansluiten, hoe kleiner de administratieve druk voor kwekers rondom certificatie en hoe lager de drempel om certificaten te delen.’

Informatie uitwisselen over de CO2-footprint

De vraag om informatie te delen wordt voor de sierteeltsector steeds urgenter en daarmee wordt de uitdaging om de juiste data bij de juiste klant te krijgen steeds groter. Paul: ‘Elke klant heeft zijn specifieke wensen op het gebied van duurzaamheid, milieu en certificering. Dat maakt het complex om de juiste informatie door te spelen naar de volgende schakel in de keten.’

Het aantal verzoeken om informatie te delen over zaken als gewasbescherming en verpakkingen valt nog mee bij Royal De Ree Holland. ‘We weten dat die vragen wel gaan komen en ook daarin kan Certifeye helpen om gegevens op te halen, te beheren en te delen. Royal De Ree Holland is sinds 2021 CO2-neutraal gecertificeerd voor scope 1&2 en is nu ook bezig met het in kaart brengen van de impact van de gehele keten (scope 3). Met behulp van Certifeye kunnen we deze informatie uit de keten halen.’

Paul: ‘De CSRD verplicht ons daartoe. Op gebied van milieu en sociale zaken beginnen klanten voorzichtig te vragen naar waar we staan als bedrijf en over welke informatie we wel en niet beschikken. Op een aantal onderdelen wordt ons nu al gevraagd informatie te delen en dat zal alleen maar toenemen.

Op den duur hebben we dus wel steeds meer data nodig. We beschikken al over veel algemene informatie waarmee we een deel van onze CSRD verplichtingen in kunnen vullen. Maar ook de CSRD vraagt om steeds meer specifiekere en betrouwbare data. Sinds 1998 zijn we ISO 14001 gecertificeerd en zorgen we ervoor dat wet- en regelgeving geïmplementeerd is in ons QMS. We laten ons niet verrassen door de CSRD. Rapporteren over milieuzaken zit al in ons systeem. De CSRD is daarop een uitbreiding.’

Certificeren als belangrijke graadmeter

‘Overal om je heen hoor je wat de maatschappij vindt en denkt over milieuzaken en sociale aangelegenheden. Aan die zaken geven we invulling. Certificering is voor ons een belangrijke graadmeter om te kijken waar we staan in de bloembollensector. Daarnaast zijn we Sedex member waarmee wordt gekeken naar de sociale omstandigheden binnen ons bedrijf en onze keten.
Vanuit ondernemerschap zeg ik dat er teveel wet- en regelgeving op tafel ligt voor dit soort zaken. Aan de andere kant is de CSRD een goede stap om binnen Europa transparant te kunnen rapporteren over milieuzaken en sociale omstandigheden binnen de keten.’

Datasets in uw Certifeye Wallet

De snelle opkomst van de Carbon Footprint is duidelijk waarneembaar in Nederland. Greenhouse Sustainability bij monde van Henri Potze heeft tijdens ons event op 11 mei al uitgebreid inzicht gegeven in hoe organisaties conform de FloriPFCER tot een berekening kunnen komen. Er is weliswaar nog geen sprake van certificatie maar, wel van declaratie. U kunt de resultaten na een berekening dus al tonen aan uw afnemers via de Certifeye Wallet.

Het is natuurlijk interessant dat de berekeningen, alsook de invloed ervan, breder zijn dan uw eigen onderneming. U bent immers een schakel in de keten. Op dit moment zijn wij bezig met het testen van het delen van datasets. Hierbij deelt de gebruiker de verkregen dataset van een uitgevoerde footprintmeting met de afnemer. Die kan deze dataset vervolgens meenemen in eigen berekeningen.

U deelt deze data natuurlijk alleen met de partijen waarmee u die wilt delen. Totaalberekeningen zijn door deze methode echter goed mogelijk, ook als de berekeningen zelf door verschillende softwaretools zijn uitgevoerd. Wij werken en denken graag mee over deze vorm van datadeling. Houdt dit onderwerp u bezig en wilt u van gedachten wisselen? Wij spreken met alle bedrijven uit de keten. Van kweker, verpakkingsbedrijven, vervoerder, tot handelaar en retailer. En wij delen onze kennis en opgedane ervaring graag met u.

Als er een goed idee uit komt hebben we allebei een goed idee. En dat is iets heel anders dan een Euro delen, dan heb je ieder slechts 50 cent. Mail ons: info@certifeye.com.

Certifeye op IFTEX2023 Nairobi, Kenia

Wij zijn op pad geweest. Van 6 t/m 8 juni was Certifeye te vinden op de stand van Kenya Flower Council tijdens IFTEX 2023, de grootste bloemenbeurs van Kenia. Met meer dan 165 internationale producenten en talloze bezoekers, waren de dagen snel gevuld met boeiende gesprekken.

Hugo Bakker vertelt over zijn ervaring:

“Het is mijn eerste bezoek aan Nairobi en daarmee ook aan de IFTEX. Je ervaart hier heel goed hoe belangrijk landen als Kenia en Ethiopië zijn in de bloemensector. Ik heb mij geen seconde verveeld.

De samenwerking met Kenya Flower Council is voor ons een enorme opsteker. Lokale kwekers reageerden ook enthousiast op het verhaal dat er inmiddels een pilot loopt voor een geautomatiseerde upload van hun certificaten in de Certifeye Wallet. Met de juiste certificaten toon je ook direct je compliance met bijvoorbeeld FSI2025 of juist hele specifieke klanteisen. Het was een enorm inspirerende reis en we willen in 2024 zeker weer richting Kenia.”

De pilot tussen Kenya Flower Council en Certifeye wordt uitgevoerd in samenspraak met drie grote organisaties met kwekerijen in Kenia en Ethiopië. De pilot wordt naar verwachting in 2023 afgerond en dan kunnen we de Wallet Pro ook ter beschikking stellen voor bedrijven met een KFC certificaat. De normale gratis licentie is natuurlijk al beschikbaar en deze wordt ook al volop gebruikt door Afrikaanse partijen.

Wilt u meer weten over de pilot? Of wilt u ons spreken over onderwerpen die er voor u toe doen vanuit de toeleveringsketen? Bekijk onze agenda voor aankomende evenementen.

Duurzaamheid in de agriketen: wat brengt de toekomst?

Welke rol speelt technologie in de verduurzaming van uw toeleveringsketen? Deze vraag stond centraal tijdens het evenement Duurzaamheid in de agriketen op 11 mei in Woubrugge. Transparantie, AI en de CO2-voetafdruk zijn een greep uit de onderwerpen die de revue zijn gepasseerd.

“Mag het iets minder met die transparantie?”
Waar Fred Vahlkamp, oprichter van Certifeye, zich dagelijks inzet voor de verduurzaming van organisaties in de toeleveringsketen en openheid tussen de hierbij betrokken partijen, kwam tijdens het event de keerzijde van dit fenomeen ter sprake. Waar trekt men de grens tussen samenwerking en het bewaken van betrouwbare bedrijfsinformatie? Wie garandeert bovendien de betrouwbaarheid van de informatie? Fred: “De betrouwbaarheid van data kan in Certifeye op 3 manieren gecategoriseerd worden en dit doen wij op basis van sterren. Eén ster staat gelijk aan data ingevoerd door de gebruiker, twee sterren bij data verkregen via portals, en informatie verkregen direct van de bron krijgt drie sterren.” Deze laatste categorie zal steeds harder groeien naarmate de automatische koppelingen met certificerende instanties toenemen. Door een koppeling te leggen tussen die drie sterren data en de transactie zoals je die in de basisadministratie vastlegt, bijvoorbeeld een inkooporder, is het mogelijk om door een onafhankelijke partij te laten garanderen dat de levering conform de gestelde eisen is. Hierbij hoef je niet aan te geven bij welke kweker of andere toeleverancier je de goederen gekocht hebt. Het kan dus af en toe een beetje minder transparant.

De potjes van HAK
Frans Kuijpers, hoofd van de kwaliteitsdienst van HAK, heeft de bezoekers meegenomen in het belang van kwaliteitsmanagement tijdens productvernieuwingen. Hier kwam de geschiedenis van dé organisatie die niet weg te denken is uit Nederlandse schappen bij kijken. De familie HAK heeft zich vanaf dag één gericht op duurzaam ondernemen middels onder andere lokale teelt, meegaan met seizoensgroenten en het ontwikkelen van recyclebare verpakkingen. De glazen potten die ons zo goed bekend zijn, zijn daarmee het resultaat van bijna 100 jaar aan onophoudelijk onderzoek naar hoe het nóg beter kan wat betreft mens en milieu. En hoe pakken zij dat anno 2023 aan? “We nemen jonge wetenschappers aan en geven hen alle ruimte om te innoveren. Komen zij met een idee? Werkt het? Dan zetten wij het in.”

CertifAI
Ook innovaties van onze “eigen bodem” kwamen aan bod. Onze softwareontwikkelaars zijn het afgelopen jaar nadrukkelijk bezig geweest met het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI – Artifical Intelligence). Het herkennen van logica in documenten, waaronder certificaten, heeft daarbij prioriteit. De bezoekers kregen een demonstratie van de mogelijkheden van CertifAI. In dit geval werd een plaatje van een MPS certificaat aangebonden aan de AI tool. De software leest als het ware de afbeelding en haalt daar de belangrijkste gegevens uit. In dit geval het type certificaat, het MPS nummer, de geldigheidsdata en de scoop van het certificaat. De inzet van AI wordt belangrijk voor het onderzoeken en structureren van data, zodat deze gebruikt kan worden voor onder andere de CSRD rapportage.

Standaardisatie van de Carbon Footprint
Ten slotte kwam Henri Potze van Greenhouse Sustainability aan het woord. Zijn organisatie zet zich al jaren in om bedrijven te helpen hun impact op de wereld om hen heen vast te stellen en waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Deze maand hebben zij een grote stap gezet richting standaardisatie van de Carbon Footprint op basis van de zogenaamde FLori-PEFCR. Dit zijn de Europese rekenregels voor het berekenen van bijvoorbeeld zo’n carbon footprint. Met de Flori Footprint Tool kan nu de “Declaration Footprint Calculation” worden gepubliceerd, waar op een overzichtelijke wijze informatie wordt getoond over de impact van één specifiek product door het gehele productieproces heen. VDE Plant was de eerste organisatie die deze declaratie heeft ontvangen én deze kon plaatsen in de Certifeye Wallet. Lees hier meer over in het artikel Dubbel primeur VDE Plant en Greenhouse Sustainability.

Duurzaamheidsdoelen
Vorig jaar hebben wij onze bezoekers uitgedaagd om na te denken over hun eigen toekomst en duurzaamheid. Zij hebben hun doelen opgeschreven op onze duurzaamheidsdoelkaartjes en een jaar lang laten bewaren bij ons in de kluis. Tijdens het event mochten wij de inhoud van twee van deze kaarten met het publiek delen. En wat blijkt? De meeste doelen zijn ondertussen behaald! Alleen een elektrische auto was weliswaar besteld maar nog niet geleverd. 

Er liggen weer nieuwe kaarten met nieuwe doelen bij ons in de kluis. Wij wensen alle bezoekers en sprekers een duurzaam jaar waarin alle verwachtingen overtroffen worden. Tot 2024!

Dubbele primeur VDE Plant en Greenhouse Sustainability

In april was het dubbel feest rondom duurzaamheid in de agriketen! VDE Plant, kweker en veredelaar van tropische en luchtzuiverende planten voor de consument in huis, heeft tijdens de bijeenkomst van de Horti Footprint Chain Program bekendgemaakt dat de organisatie haar Carbon Footprint geconcretiseerd heeft en deze openbaar te vinden is in de publiek toegankelijke Certifeye Wallet.

Hiermee is VDE Plant de eerste partij op het Certifeye platform die de Carbon Footprint in haar Wallet heeft geplaatst. Deze aankondiging is ook een primeur voor Greenhouse Sustainability, een organisatie die zich al jaren inzet voor het in beeld brengen en verminderen van de milieu-impact van bedrijven. Zij hebben nu, in samenwerking met VDE Plant, voor het eerst een vaststelling van een Footprint uitgebracht én gepubliceerd in de vorm van een deelbaar uniform declaratiedocument in de Certifeye Wallet.

VDE Plant kent geen geheimen
Duurzaamheid staat bij VDE Plant hoog in het vaandel, wat met de publicatie van de milieu-impact van hun producten sterk naar voren komt. De 16 categorieën die opgenomen zijn in de “Declaration Footprint Calculation” van Greenhouse Sustainability zijn openbaar toegankelijk in de Certifeye Wallet van de organisatie. Deze Wallet kan benaderd worden vanuit de applicatie, maar ook middels een QR code die externe gebruikers naar het volledige overzicht leidt. Dit sluit aan bij de houding van Greenhouse Sustainability: “Geen woorden, maar daden”. Door alle duurzaamheidsinformatie beschikbaar te stellen, zal VDE Plant door de jaren heen concreet kunnen aantonen hoe zij hun weg in duurzaamheid bewandelen.

Een universele CO2 schoenmaat?
Greenhouse Sustainability is al jaren actief op de markt en helpt organisaties te berekenen welke impact hun bedrijfsvoering heeft op de wereld om ons heen. Hier heeft niet enkel het deelnemend bedrijf zelf baat bij, maar ook diens klanten, omdat zij met deze informatie over hun toeleveranciers weloverwogen keuzes kunnen maken over de duurzaamheid van hun ketens.

De primeur van Greenhouse Sustainability zit in de standaardisatie van deze berekeningen. Dankzij de declaratie die vanaf nu ook te plaatsen is in de Certifeye Wallet, is in één oogopslag te zien wat de CO2 belasting is van de desbetreffende producten. De berekeningsmethode hiervan komt overeen met de zogenaamde Flori-PEFCR. Dit zijn de Europese rekenregels voor het vaststellen van bijvoorbeeld de carbon footprint.

Vooralsnog is deze declaratie gebaseerd op informatie aangeleverd door de partij die onderzocht wordt. De volgende stap: een Carbon Footprint certificatie op basis van extern getoetste data.

Wij kijken ernaar uit wat de toekomst van standaardisatie van milieu-impact met zich meebrengt. Heeft u ook interesse in dit onderwerp? Neem contact met ons op via info@certifeye.com, dan gaan wij samen het gesprek aan.

Greenhouse Sustainability, Certifeye en de toekomst van de CO2 voetafdruk

Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Samen met Greenhouse Sustainability kijken we hoe we de resultaten van een CO2 voetafdruk eenvoudig kunnen presenteren via de Certifeye Wallet, waarmee kwekers nu al hun certificaten kunnen delen met hun handelspartners. 

Certificaten versus data 

Feitelijk is een CO2 voetafdruk (in het Engels: Carbon Footprint) niet veel anders dan een certificaat. Je voetafdruk wordt namelijk vastgesteld middels bepaalde richtlijnen en rekenregels. De Europese Flori Product Environmental Category Rules (FloriPEFCR) vormen daarbij de basis. Zo’n berekening zou je kunnen vergelijken met de meetresultaten van een certificatie audit. De resultaten liggen namelijk vast in een rapport. Daarnaast heb je een bewijs van de uitvoering van die berekening in een presenteerbaar formaat, wat je als een certificaat kan zien.  

Altijd controle over wie uw certificaten mag inzien 

Wij zorgen ervoor dat zowel het certificaat als de resultaten van de CO2 voetafdruk meting in de Wallet kunnen worden opgeslagen en waar nodig en gewenst gedeeld met handelspartners. Bij dat laatste blijven we altijd heel duidelijk, de eigenaar van de informatie is degene die bepaalt wie er wat mag zien. Als u bij het afsluiten van een contract met een afnemer vastlegt dat die afnemer inzicht mag hebben in uw behaalde certificaten, dan kunt u dit eenvoudig regelen in uw Certifeye Wallet. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen die informatie te zien krijgt. Alleen degene aan wie toegang verleend is heeft daar zicht op. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de CO2 voetafdruk en voor alle andere documenten die u uploadt in uw Certifeye Wallet. 

Het gebruik van de Wallet voor het tonen van certificaten en/of de CO2 voetafdruk meting heeft als voordeel dat u niet hoeft te wachten op een vraag vanuit uw klanten. Zodra u een nieuwe versie van een document ontvangt, plaatst u deze gemakkelijk in de Wallet en alle klanten die u toestemming hebt gegeven zijn direct op de hoogte. Dat scheelt nogal wat e-mailverkeer. 

In de komende periode is er genoeg te doen rondom certificatie op verschillende gebieden en natuurlijk de CO2 voetafdruk. Wij volgen alle regelgeving op de voet en passen ons platform aan waar nodig. 

Heet u ideeën of ervaringen die u met ons wil delen rondom het onderwerp van certificatie en andere typen van nalevingsdocumentatie? Wij horen het graag! Neem contact met ons op via info@certifeye.com. Wij staan er altijd voor open om nieuwe wegen in te slaan wanneer dit ten goede komt van de toeleveringsketens van onze gebruikers. 

 

Wordt certificeren in de toekomst onnodig?

Technologie ontwikkelt zich sneller en sneller en daarmee komen er ook steeds nieuwe toepassingen in beeld. Als je verschillende technologische toepassingen combineert kun je data verzamelen die je feitelijk niet meer hoeft te controleren als de technologie die is toegepast bewezen geschikt is. Dit is een interessant onderwerp voor een discussie over certificeren in de toekomst binnen de agrisector.

 

In samenwerking met de Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR) hebben wij op 19 januari jongstleden een bijeenkomst gehad met bezoekers uit diverse branches van de agrisector. Er was vertegenwoordiging vanuit de bloemen, bloembollen, voeding en diervoeding. We onderzoeken de mogelijkheid van een zogenaamde PPS, een publiek private samenwerking op het gebied van innovatie. 

 

De inleiding werd verzorgd door dhr. Koos van der Meij, verbonden aan de WUR. Als voorbeeld wordt er gewerkt aan een intelligente spuitmachine. Deze is uitgerust met vier verschillende technologieën. Ten eerste een optische scanner voor gewas herkenning, een gps systeem om plaats en oppervlakte te bepalen, een volumemeter om de hoeveelheid gespoten vloeistof te bepalen en een infraroodscanner die residuen kan vaststellen. Gezamenlijk geeft deze informatie een beeld van de hoeveelheid toegepaste per oppervlakte op een bepaald gewas. Die data kan geregistreerd worden als gevalideerde data ten behoeve van vereiste registraties binnen een agrarische bedrijfsvoering.

 

Kijken en beoordelen op afstand zou je kunnen zeggen. De toename in technologische toepassingen geeft ruimte voor ander menselijk handelen en beperkt bijvoorbeeld het reizen van auditors etc. Ver weg? Ja misschien, maar ver weg komt momenteel heel snel dichterbij. Dat laatste is voor ManualMaster en Certifeye reden om zich in de voorhoede te van deze ontwikkelingen te begeven. En hoe kun je dat beter doen dan in een consortium van bedrijven die hun denkkracht inzetten om tot nieuwe toepassingen van bestaande en in ontwikkeling zijnde technologie te komen?

 

Heeft u interesse om mee te denken? Neem even contact op via info@certifeye.com of via ons contactformulier onder vermelding van PPS Decentraal Valideren. De betrokken collega neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

(Inter)Nationale Baskets in Certifeye

Het is vanaf de laatste Certifeye release mogelijk om te werken met zogenaamde baskets. Een basket is een verzameling van certificaten op verschillende gebieden waar bijvoorbeeld kwekers mee te maken kunnen krijgen, waarmee zij aantonen dat het bedrijf aan een bepaalde standaard voldoet.

Een voorbeeld hiervan is de FSI Basket of Standards. Dit is een set van certificaten met betrekking op drie gebieden binnen bedrijfsvoering: Good Agricultural Practice (GAP), sociaal en milieu. Door als producent uw certificaten op Certifeye te zetten, kunnen uw afnemers in één keer zien welke certificaten beschikbaar zijn en of u met die verzameling certificaten voldoet aan de FSI Basket. Dit is vooral handig met oog op het enorm diverse landschap aan beschikbare certificaten binnen de drie thema’s.

Hoe werkt het?

De FSI Basket geeft met een systeem van logica (gebaseerd op een en/of constructie) de producent de kans om middels verschillende certificaten te voldoen aan de gestelde eisen van FSI. Als de producent een algemeen bekend en geaccepteerd certificaat upload, dan kan hij of zij daarmee voldoen aan de eisen in het sociale gebied. Een andere producent kan dat vervolgens ook met een ander certificaat, zolang beide maar als optie benoemd worden in de gewenste basket.

Ook maakt deze optie het makkelijker om leveranciers uit risicolanden een eerlijke kans te geven en hen goed te kunnen beoordelen op de certificaten waar zij wél over beschikken.

Waar hecht u waarde aan?

De voorgedefinieerde (Inter)Nationale Baskets zijn enkel één van twee basket-vormen. Enterprise Business Licentie gebruikers kunnen namelijk ook hun eigen baskets samenstellen. Zo kunt u in één oogopslag zien of uw toeleveranciers voldoen aan de specifieke set van eisen die past bij uw organisatie. Kortom, het beheren van uw administratie is met deze optie weer een stukje makkelijker gemaakt.

Wilt u meer weten over de baskets, of heeft u hulp nodig bij het instellen hiervan? Wij helpen u graag op weg! Neem contact met ons op via info@certifeye.com.

Via Standaardisatie naar Innovatie in een Keten

“Vertrouwen, Autonomie, Beweging”

Met deze woorden openden Fred Vahlkamp, oprichter van ManualMaster en Certifeye, en Ilja Botha de Quality PopUp: een dag waarop alle blikken gericht waren op de toekomst. De toekomst van de bloemen-, planten- en voedingsbranche, maar ook de toekomst van duurzaamheid, samenwerking binnen toeleveringsketens en technologische ontwikkelingen die dit mogelijk maken.

De locatie loog er niet om. In het pittoreske Woubrugge in vergadercentrum en restaurant De Dyck, werden gasten verwelkomd met hapjes gemaakt op eigen bodem. Een stimulerende plek om samen na te denken over hoe wij de sectoren duurzamer kunnen maken.

Innovatie in een gestandaardiseerde wereld

De eerste spreker, Daan de Vries van MPS Groep, neemt ons mee in de wereld van standaardisatie en innovatie. Enkele innovaties die benoemd worden zijn Chain Transparency 2.0, HortiFootprint Calculator, maar ook branche-brede ontwikkelingen als FSI 2025.

“De eerste stap is het goed kijken naar hoe de ketens in elkaar zitten en het in beeld brengen wie precies aan wie levert.” Legt Daan uit. “Vervolgens worden deze analyses vanuit de verschillende betrokken bedrijven gedeeld en ontstaat er een compleet overzicht.”

Het delen van data is daarbij van groot belang. Waar elke schakel in een keten de details kent van de eigen leveranciers en afnemers, kan dit in complexere ketens een uitdaging vormen. Daan: “Welke invloed heeft het als een veredelaar, helemaal aan het begin van de keten, bepaalde middelen gebruikt? Het plantje gaat weer door naar de volgende die misschien biologisch wil telen. Dat kan dan helemaal niet omdat bepaalde diertjes die hij gebruikt doodgaan door de middelen in het product”. In een dergelijke situatie is het van belang dat een organisatie in beide richtingen van een keten weet wat verwacht wordt, om zo eigen kwaliteit maar ook de wensen van de afnemers te waarborgen. Daan benoemt hierbij ook het einde van een keten: “De retail heeft ook bepaalde eisen waar de veredelaar op moet inspelen, anders kan hij zijn producten niet meer kwijt. Je moet dus uiteindelijk echt met elkaar samenwerken en communiceren”

   

MPS kent een voorbeeld uit de praktijk met het Chain Transparency 2.0 project. Hierbij heeft de gestroomlijnde en open communicatie onder andere geleid tot een 45% reductie van pesticides onder MPS-ABC gecertificeerde bedrijven.

“Het is niet enkel data delen, het is intensiever dan dat. Organisaties moeten data elkaar toevertrouwen zodat deze analyses uitgevoerd kunnen worden en problemen opgelost worden die men niet alleen kan aanpakken.”

Deze samenwerking, bekend als non-competitive collaboration, komt terug in meer projecten van MPS. Zo ook het FSI 2025 project, waarbij het doel is om 90% duurzame inkoop te bereiken in 2025.

Deze projecten zijn veelal gebaseerd op certificatie en standaardisatie. Certificatie kan op zijn beurt echter ook leiden tot innovatie. Waar begin jaren 90 de Europese Unie inzette op uniforme standaarden, vonden tal van bedrijven hierin een nieuw leven.

“Wat je ziet is dat de meeste van die bestaande certificerende organisaties een top-up zijn geworden. Enerzijds vormen zij een niche, maar zijn tegelijkertijd de front-runners die certificatie bieden aan producenten die verder willen kijken. Zo zetten zij een extra stap richting wat zij belangrijk vinden.”

“Wat je ziet is dat non-competitive collaboration een enorme rol speelt. Innovatie gebeurt steeds minder in bedrijven maar tussen bedrijven”

Op de vraag over de haalbaarheid van duurzaamheidsdoelen die behaald moeten worden binnen een beperkte tijd, had Daan een duidelijk antwoord. “Bij de overstap van fossiele brandstof naar duurzame energie kun je bijvoorbeeld vastlopen op het feit dat een kerncentrale bouwen 10 jaar duurt. Hoe doe je dat met doelen voor 2030? Je moet dan denken in transities, het continu zetten van stappen en steeds beter maken van de situatie. En dan behaal je het onderdeel energievoorziening toch gewoon in 2050?”

Duurzame discussies

Onder het genot van een broodje en aspergesoep uit de moestuin van het restaurant, hebben de deelnemers tijdens de lunch hun blik op de toekomst van datavalidatie uitgewisseld. De gesprekken werden geïnspireerd door de stellingen die te vinden waren aan elke tafel.

Deze hartige maaltijd werd gevolgd door een rondleiding in de moestuin van het restaurant. Met meer dan 100 plantsoorten, kan de tuin de keuken vrijwel volledig voorzien van ingrediënten. In de nabije toekomst zal Restaurant de Dyck de bedrijfsvoering uitbreiden met dieren in het circulaire proces. Hierbij fungeren voedselresten als voeding voor dieren, en de dieren worden uiteindelijk ook gebruikt in de keuken.

       

Doelen van het heden en dromen van de toekomst

Spreker Koos van der Meij van Wageningen University & Research nam ons in vogelvlucht mee door de huidige en toekomstige technologie rondom datavalidatie.

Het ecosysteem van ontwikkelingen begon met mechanisatie en stoomkracht, gevolgd door massaproductie en elektriciteit, computers en automatisatie, met ten slotte de huidige “Industrie 4.0”: Cyber Physical Systems.

Deze fase gaat hand in hand met het denken in supply chains en de data ecosystemen die hieraan gekoppeld zijn. Dit doorgeven van data gaat goed zolang elke schakel de informatie doorgeeft op een manier die past bij de systemen van de relevante relaties.

“En wat nou als er een stap in de keten is die de data niet doorgeeft? Wat doet dat met de waarde van je data in de keten?” De oplossing hiervoor is de overstap van een supply chain naar een supply community. “De goederenstroom blijft hetzelfde, maar niet meer lineair. Je gaat dan uit van een spin in het web”. Koos voegt toe: “Standaardisatie is wel cruciaal in een dergelijke community”.

Naast deelnemers van een keten die zich bezighouden met productie, transport of verkoop, spelen zogeheten community services ook een rol. Dit zijn bijvoorbeeld certificatie instituten als MPS, of softwareleveranciers als Certifeye. Koos stelt de vraag welke waarde deze services toe zullen voegen in de toekomst. Is het noodzakelijk dat een kweker gecertificeerd wordt? “De apparatuur zorgt er dan voor dat je niet een audit per jaar doet over de hele productie van de leverancier, maar dat je stuksgewijs elk product certificeert”.

Dataverwerking

Hiervoor is natuurlijk een enorme hoeveelheid dataverwerking noodzakelijk. Dat gaat op dit moment al goed op talloze plekken. Denk bijvoorbeeld aan het sporten met een smartwatch of zelfs een simpele weersvoorspelling. Koos legt uit welke elementen hierbij van belang zijn: “Allereerst hebben we standaardisatie van gegevens nodig, zodat er consistent duidelijk is welke verwachtingen er gesteld worden. Vervolgens heb je sensor management, bijvoorbeeld het beslissen op welke plek de temperatuurmeter in een vrachtwagen met goederen geplaatst wordt. Ten slotte moet al deze digitale data natuurlijk ijzersterk beveiligd worden tegen o.a. DDOS aanvallen.”

In de context van dataverzameling in de voedingsbranche benoemt Koos enkele scantypen: DNA scan, collageen scan en een moleculaire scan. “De componenten die door deze verschillende scans gevormd worden, leiden tot een fingerprint van het gescande voorwerp. Zo’n fingerprint laat dan bijvoorbeeld zien hoeveel kilocalorieën en koolhydraten er in een appel zitten.”

Dit wordt mogelijk gemaakt door het inzetten van blockchain technologie. Het systeem stuurt de informatie op naar de database, en koppelt deze met de juiste gegevens over het fruitsoort. In de toekomst kan deze informatie ook direct langs de afnemer gaan, waar gecontroleerd wordt of de specificaties van de appel voldoen aan hun eisen. Uiteindelijk komt al deze informatie terug bij de scanner.

 

 

De bezoekers hebben dit proces van voedselanalyse live kunnen ervaren. Tijdens de demonstratie van het moleculaire scansysteem genaamd SCIO, werd vol enthousiasme meegekeken met de exacte samenstelling van een appel zonder dat deze op welke manier dan ook beschadigd raakte.

Waar zal deze technologie ons naartoe leiden? Het publiek had de smaak van deze ontwikkelingen direct te pakken. Wat als er een biologische barcode op de appel gespoten kan worden waardoor elke appel ook zonder een sticker direct te identificeren is? Is fruitsmaak definieerbaar op moleculair niveau? Welke gevolgen zal dit hebben voor zowel de horeca als retailers?

Gelukkig kunnen wij ook nog op de ouderwetse manier de smaak van een appel ontdekken! Dit werd tijdens de Quality PopUp mede mogelijk gemaakt door de leerlingen van de school voor zeer moeilijk lerenden, De Kleine Wereld uit Gorinchem, die de appels uitgedeeld ter afsluiting voorzien hadden van biologische kwaliteitsstickers. Wij willen deze betrokken leerlingen hier hartelijk voor bedanken!

Circle of Community

Heeft u deze Quality PopUp gemist, maar heeft u wel interesse in de toekomst van datavalidatie en duurzaamheid? Wageningen University & Research organiseert in 2023 het PPS Consortium, waarbij onder andere het concept van Circle of Community en garantie van biologische goederen aan bod komen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met info@certifeye.com met als onderwerp: Interesse PPS WUR. U wordt dan gebeld door een bij dit onderwerp betrokken collega. Binnenkort vindt er ook een eerste oriëntatie plaats op het terrein van de Universiteit waaraan u bij interesse kunt deelnemen.

Transparantie de weg naar duurzaamheid

In de bloemen- en plantenmarkt lijkt iedereen elkaar te kennen en schijnt alles met elkaar samen te hangen, terwijl er toch sprake is van gezonde concurrentie. Toeleveranciers, kwekers, handelsbedrijven en afnemers vormen allerlei verschillende handelsketens. Tegelijk zijn er diverse organisaties actief waarin partijen zich verenigen of waarbinnen werk voor de branche als geheel wordt uitgevoerd. Toch lijkt de bloemen- en plantenwereld redelijk overzichtelijk. Dit komt vooral doordat het grootste deel van de handel door een beperkt aantal organisaties wordt uitgevoerd. Die handelsbedrijven, waaronder de veiling, vormen naar mijn mening dan ook een belangrijke schakel in de keten als je in de branche als geheel iets wil bereiken.

Hoe we omgaan met onze aarde en haar bewoners is een belangrijk thema. Dat vraagt om een kritische blik op je eigen voetafdruk op die aarde en de wijze waarop je zelf, maar ook je toeleveranciers, met de natuur en met de bij de bedrijfsvoering betrokken mensen omgaan. Dit terwijl normen en waarden nogal van elkaar kunnen verschillen. Zeker omdat deze mede gevormd worden door culturele aspecten, de mate van ontwikkeling van een land, en de omstandigheden waarin een land zich bevindt.

Om een vorm van meetbaarheid en vergelijkbaarheid te creëren, zijn er normen gedefinieerd op basis waarvan een bedrijf, of liever de bedrijfsvoering, beoordeeld kan worden. Zo’n onafhankelijke beoordeling geeft bij een positief resultaat recht op een certificaat. Dat certificaat staat voor partners in de keten borg dat hetgeen beoordeeld is, voldoet aan de gestelde normen. Je zou het een bewijs van vertrouwen kunnen noemen.

Transparantie met een beetje beslagen ramen

Om een goede samenwerking op het gebied van duurzaamheid te kunnen waarborgen, is het belangrijk om te beseffen welke informatie zowel de eigen organisatie als de keten ten goede komt zonder dat dit de concurrentiepositie in gevaar brengt. Dat betekent dat data ten aanzien van duurzaamheid van bedrijven en producten beschikbaar gesteld moet kunnen worden aan de keten waarin een bedrijf zich bevindt, zonder dat je per se naam en toenaam hoeft te benoemen.

Dat kan de geloofwaardigheid natuurlijk behoorlijk in de weg staan. Als je bijvoorbeeld als handelsbedrijf aangeeft dat je werkt met kwekers die conform bepaalde normen gecertificeerd zijn, dan moet ik als afnemer feitelijk nog steeds maar aannemen dat dit werkelijk het geval is. Tegelijkertijd is het niet in iedere handelssituatie gewenst om vrij te geven met welke leveranciers je zaken doet. Dat spanningsveld vraagt om een neutrale speler die de data kan valideren. De neutrale partij stelt de data vervolgens naar wens van de eigenaar ervan ter beschikking aan diens handelspartner, dan wel aan de keten waarin deze zich bevindt.

Validatie van data

Die data moet je dan wel kunnen vertrouwen. Gevalideerde data, ofwel data waarvan de bron en de waarde met zekerheid kan worden vastgesteld, is de sleutel tot een hele transparante werkwijze waarin iedereen keuzes kan maken over wat er wel en niet gedeeld wordt. Dat proces begint bij het halen van informatie van de bron. En de bron is je handelspartner. Die is namelijk eigenaar van de informatie die hij of zij wenst te verstrekken aan jou als afnemer. Nu onderscheid ik drie vormen van validatie van de gegevens die verstrekt worden. Aangegeven met 1, 2 of 3 sterren. En wel als volgt.

* Informatie die een partij zelf geeft over zichzelf. Zoals bijvoorbeeld een certificaat dat door een certificatie instituut is afgegeven. Het is een weergave van de werkelijkheid van de partij in kwestie en daarmee in principe nog steeds fout- en fraudegevoelig.

** Diezelfde informatie, maar dan ook al een keer bekeken en geautoriseerd door een andere partij in de keten of geautoriseerd door jouzelf als afnemer, bijvoorbeeld na raadpleging van een portal van een certificatie-instituut. Je neemt feitelijk de waarheid van de verkregen data aan en keurt die goed. Ook hier schuilt, een weliswaar kleinere, foutgevoeligheid.

*** De verkregen data is weliswaar verstrekt via de eigenaar maar is direct afkomstig van de bron, denk daarbij aan een certificatie instituut. De data kan door niemand worden aangepast behalve door de bron. Dit is de meest optimale vorm van dataverstrekking.

Waarom zijn drie sterren waardevol

Als data drie sterren krijgt op validatie door een onafhankelijk platform zoals Certifeye, en die data is niet manipuleerbaar op welke wijze dan ook door de eigenaar van die data, dan ben je ook in staat om anoniem transparantie te geven over de mate van duurzaamheid in de keten. De drie sterren op basis van de gevalideerde data zijn immers onafhankelijk en niet aanpasbaar vastgesteld. Geen van de partijen in de keten kan die drie sterren dus beïnvloeden. Daarmee ben je in staat om te laten zien dat je met leveranciers zaken doet die voldoen aan de door klant gestelde eisen zonder naam en toenaam vrij te geven.

Het laatste kiertje in deze aanpak kan ook nog worden opgelost door een koppeling te maken met een ERP systeem van een organisatie. Daarmee kan namelijk inzicht verkregen worden in de beschikbare gegevens op het moment van de transactie, en op het moment dat de transactie tot uitvoering komt (moment van koop, ontvangst goederen en uitlevering). Dit kan nog steeds geanonimiseerd worden.

Koppeling met het ERP, de basisadministratie van bedrijven

Er is door Certifeye hard gewerkt aan het mogelijk maken van een koppeling met de basisadministratie van een bedrijf. Dit betekent dat tijdens de inkoop actuele informatie over de toeleverancier beschikbaar is in het systeem. Dit kan certificaatinformatie zijn, rapportages van de certificatie als de kweker die beschikbaar stelt, maar ook zaken als een carbon footprint of een eigen digitale vragenlijst ter beoordeling van een kweker als leverancier. Kortom: de volledige leveranciersbeoordeling staat indien gewenst ter beschikking, en dat borgt de transactie in termen van kwaliteit en duurzaamheid.

Kan het allemaal nog en stapje verder?

Ja dat kan. Want uiteindelijk is een certificaat of een door een toeleverancier ingevulde vragenlijst een momentopname. En hoewel je mag aannemen dat een bedrijfsvoering er een dag, week of maand na de audit niet ineens heel anders uitziet, zekerheid daarvoor heb je niet. De vraag is dus of we de meting van de actuele stand van zaken niet kunnen synchroniseren met de dagelijkse operaties van een bedrijf. Je zou het een audit tijdens de dagelijkse uitvoering kunnen noemen. Technologie maakt steeds meer mogelijk en de snelheid waarmee die technologie zich ontwikkelt ligt zo hoog, dat nadenken over de toekomst zomaar over morgen en overmorgen kan gaan. Zin om mee te denken?

Bent u erbij 9 juni?

Wij gaan graag het gesprek met u aan over duurzaamheid en hoe morgen en overmorgen eruitzien. En evengoed wat transparantie in de keten voor u betekent, of dit nu tussen leveranciers en klanten is, of tussen zogeheten concullega’s. Deelt u graag uw mening hierover met professionals die vanuit dezelfde doelstellingen hun weg zoeken in het landschap van kwaliteit, duurzaamheid en transparantie? Wij nodigen u van harte uit om op 9 juni dit open gesprek over de toekomst van dataverwerking aan te gaan. Lees meer over de Quality PopUp: Het borgen van Kwaliteit in de Keten.

Geschreven door: Fred Vahlkamp, oprichter Certifeye