Wordt certificeren in de toekomst onnodig?

Technologie ontwikkelt zich sneller en sneller en daarmee komen er ook steeds nieuwe toepassingen in beeld. Als je verschillende technologische toepassingen combineert kun je data verzamelen die je feitelijk niet meer hoeft te controleren als de technologie die is toegepast bewezen geschikt is. Dit is een interessant onderwerp voor een discussie over certificeren in de toekomst binnen de agrisector.

 

In samenwerking met de Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR) hebben wij op 19 januari jongstleden een bijeenkomst gehad met bezoekers uit diverse branches van de agrisector. Er was vertegenwoordiging vanuit de bloemen, bloembollen, voeding en diervoeding. We onderzoeken de mogelijkheid van een zogenaamde PPS, een publiek private samenwerking op het gebied van innovatie. 

 

De inleiding werd verzorgd door dhr. Koos van der Meij, verbonden aan de WUR. Als voorbeeld wordt er gewerkt aan een intelligente spuitmachine. Deze is uitgerust met vier verschillende technologieën. Ten eerste een optische scanner voor gewas herkenning, een gps systeem om plaats en oppervlakte te bepalen, een volumemeter om de hoeveelheid gespoten vloeistof te bepalen en een infraroodscanner die residuen kan vaststellen. Gezamenlijk geeft deze informatie een beeld van de hoeveelheid toegepaste per oppervlakte op een bepaald gewas. Die data kan geregistreerd worden als gevalideerde data ten behoeve van vereiste registraties binnen een agrarische bedrijfsvoering.

 

Kijken en beoordelen op afstand zou je kunnen zeggen. De toename in technologische toepassingen geeft ruimte voor ander menselijk handelen en beperkt bijvoorbeeld het reizen van auditors etc. Ver weg? Ja misschien, maar ver weg komt momenteel heel snel dichterbij. Dat laatste is voor ManualMaster en Certifeye reden om zich in de voorhoede te van deze ontwikkelingen te begeven. En hoe kun je dat beter doen dan in een consortium van bedrijven die hun denkkracht inzetten om tot nieuwe toepassingen van bestaande en in ontwikkeling zijnde technologie te komen?

 

Heeft u interesse om mee te denken? Neem even contact op via info@certifeye.com of via ons contactformulier onder vermelding van PPS Decentraal Valideren. De betrokken collega neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

(Inter)Nationale Baskets in Certifeye

Het is vanaf de laatste Certifeye release mogelijk om te werken met zogenaamde baskets. Een basket is een verzameling van certificaten op verschillende gebieden waar bijvoorbeeld kwekers mee te maken kunnen krijgen, waarmee zij aantonen dat het bedrijf aan een bepaalde standaard voldoet.

Een voorbeeld hiervan is de FSI Basket of Standards. Dit is een set van certificaten met betrekking op drie gebieden binnen bedrijfsvoering: Good Agricultural Practice (GAP), sociaal en milieu. Door als producent uw certificaten op Certifeye te zetten, kunnen uw afnemers in één keer zien welke certificaten beschikbaar zijn en of u met die verzameling certificaten voldoet aan de FSI Basket. Dit is vooral handig met oog op het enorm diverse landschap aan beschikbare certificaten binnen de drie thema’s.

Hoe werkt het?

De FSI Basket geeft met een systeem van logica (gebaseerd op een en/of constructie) de producent de kans om middels verschillende certificaten te voldoen aan de gestelde eisen van FSI. Als de producent een algemeen bekend en geaccepteerd certificaat upload, dan kan hij of zij daarmee voldoen aan de eisen in het sociale gebied. Een andere producent kan dat vervolgens ook met een ander certificaat, zolang beide maar als optie benoemd worden in de gewenste basket.

Ook maakt deze optie het makkelijker om leveranciers uit risicolanden een eerlijke kans te geven en hen goed te kunnen beoordelen op de certificaten waar zij wél over beschikken.

Waar hecht u waarde aan?

De voorgedefinieerde (Inter)Nationale Baskets zijn enkel één van twee basket-vormen. Enterprise Business Licentie gebruikers kunnen namelijk ook hun eigen baskets samenstellen. Zo kunt u in één oogopslag zien of uw toeleveranciers voldoen aan de specifieke set van eisen die past bij uw organisatie. Kortom, het beheren van uw administratie is met deze optie weer een stukje makkelijker gemaakt.

Wilt u meer weten over de baskets, of heeft u hulp nodig bij het instellen hiervan? Wij helpen u graag op weg! Neem contact met ons op via info@certifeye.com.

Via Standaardisatie naar Innovatie in een Keten

“Vertrouwen, Autonomie, Beweging”

Met deze woorden openden Fred Vahlkamp, oprichter van ManualMaster en Certifeye, en Ilja Botha de Quality PopUp: een dag waarop alle blikken gericht waren op de toekomst. De toekomst van de bloemen-, planten- en voedingsbranche, maar ook de toekomst van duurzaamheid, samenwerking binnen toeleveringsketens en technologische ontwikkelingen die dit mogelijk maken.

De locatie loog er niet om. In het pittoreske Woubrugge in vergadercentrum en restaurant De Dyck, werden gasten verwelkomd met hapjes gemaakt op eigen bodem. Een stimulerende plek om samen na te denken over hoe wij de sectoren duurzamer kunnen maken.

Innovatie in een gestandaardiseerde wereld

De eerste spreker, Daan de Vries van MPS Groep, neemt ons mee in de wereld van standaardisatie en innovatie. Enkele innovaties die benoemd worden zijn Chain Transparency 2.0, HortiFootprint Calculator, maar ook branche-brede ontwikkelingen als FSI 2025.

“De eerste stap is het goed kijken naar hoe de ketens in elkaar zitten en het in beeld brengen wie precies aan wie levert.” Legt Daan uit. “Vervolgens worden deze analyses vanuit de verschillende betrokken bedrijven gedeeld en ontstaat er een compleet overzicht.”

Het delen van data is daarbij van groot belang. Waar elke schakel in een keten de details kent van de eigen leveranciers en afnemers, kan dit in complexere ketens een uitdaging vormen. Daan: “Welke invloed heeft het als een veredelaar, helemaal aan het begin van de keten, bepaalde middelen gebruikt? Het plantje gaat weer door naar de volgende die misschien biologisch wil telen. Dat kan dan helemaal niet omdat bepaalde diertjes die hij gebruikt doodgaan door de middelen in het product”. In een dergelijke situatie is het van belang dat een organisatie in beide richtingen van een keten weet wat verwacht wordt, om zo eigen kwaliteit maar ook de wensen van de afnemers te waarborgen. Daan benoemt hierbij ook het einde van een keten: “De retail heeft ook bepaalde eisen waar de veredelaar op moet inspelen, anders kan hij zijn producten niet meer kwijt. Je moet dus uiteindelijk echt met elkaar samenwerken en communiceren”

   

MPS kent een voorbeeld uit de praktijk met het Chain Transparency 2.0 project. Hierbij heeft de gestroomlijnde en open communicatie onder andere geleid tot een 45% reductie van pesticides onder MPS-ABC gecertificeerde bedrijven.

“Het is niet enkel data delen, het is intensiever dan dat. Organisaties moeten data elkaar toevertrouwen zodat deze analyses uitgevoerd kunnen worden en problemen opgelost worden die men niet alleen kan aanpakken.”

Deze samenwerking, bekend als non-competitive collaboration, komt terug in meer projecten van MPS. Zo ook het FSI 2025 project, waarbij het doel is om 90% duurzame inkoop te bereiken in 2025.

Deze projecten zijn veelal gebaseerd op certificatie en standaardisatie. Certificatie kan op zijn beurt echter ook leiden tot innovatie. Waar begin jaren 90 de Europese Unie inzette op uniforme standaarden, vonden tal van bedrijven hierin een nieuw leven.

“Wat je ziet is dat de meeste van die bestaande certificerende organisaties een top-up zijn geworden. Enerzijds vormen zij een niche, maar zijn tegelijkertijd de front-runners die certificatie bieden aan producenten die verder willen kijken. Zo zetten zij een extra stap richting wat zij belangrijk vinden.”

“Wat je ziet is dat non-competitive collaboration een enorme rol speelt. Innovatie gebeurt steeds minder in bedrijven maar tussen bedrijven”

Op de vraag over de haalbaarheid van duurzaamheidsdoelen die behaald moeten worden binnen een beperkte tijd, had Daan een duidelijk antwoord. “Bij de overstap van fossiele brandstof naar duurzame energie kun je bijvoorbeeld vastlopen op het feit dat een kerncentrale bouwen 10 jaar duurt. Hoe doe je dat met doelen voor 2030? Je moet dan denken in transities, het continu zetten van stappen en steeds beter maken van de situatie. En dan behaal je het onderdeel energievoorziening toch gewoon in 2050?”

Duurzame discussies

Onder het genot van een broodje en aspergesoep uit de moestuin van het restaurant, hebben de deelnemers tijdens de lunch hun blik op de toekomst van datavalidatie uitgewisseld. De gesprekken werden geïnspireerd door de stellingen die te vinden waren aan elke tafel.

Deze hartige maaltijd werd gevolgd door een rondleiding in de moestuin van het restaurant. Met meer dan 100 plantsoorten, kan de tuin de keuken vrijwel volledig voorzien van ingrediënten. In de nabije toekomst zal Restaurant de Dyck de bedrijfsvoering uitbreiden met dieren in het circulaire proces. Hierbij fungeren voedselresten als voeding voor dieren, en de dieren worden uiteindelijk ook gebruikt in de keuken.

       

Doelen van het heden en dromen van de toekomst

Spreker Koos van der Meij van Wageningen University & Research nam ons in vogelvlucht mee door de huidige en toekomstige technologie rondom datavalidatie.

Het ecosysteem van ontwikkelingen begon met mechanisatie en stoomkracht, gevolgd door massaproductie en elektriciteit, computers en automatisatie, met ten slotte de huidige “Industrie 4.0”: Cyber Physical Systems.

Deze fase gaat hand in hand met het denken in supply chains en de data ecosystemen die hieraan gekoppeld zijn. Dit doorgeven van data gaat goed zolang elke schakel de informatie doorgeeft op een manier die past bij de systemen van de relevante relaties.

“En wat nou als er een stap in de keten is die de data niet doorgeeft? Wat doet dat met de waarde van je data in de keten?” De oplossing hiervoor is de overstap van een supply chain naar een supply community. “De goederenstroom blijft hetzelfde, maar niet meer lineair. Je gaat dan uit van een spin in het web”. Koos voegt toe: “Standaardisatie is wel cruciaal in een dergelijke community”.

Naast deelnemers van een keten die zich bezighouden met productie, transport of verkoop, spelen zogeheten community services ook een rol. Dit zijn bijvoorbeeld certificatie instituten als MPS, of softwareleveranciers als Certifeye. Koos stelt de vraag welke waarde deze services toe zullen voegen in de toekomst. Is het noodzakelijk dat een kweker gecertificeerd wordt? “De apparatuur zorgt er dan voor dat je niet een audit per jaar doet over de hele productie van de leverancier, maar dat je stuksgewijs elk product certificeert”.

Dataverwerking

Hiervoor is natuurlijk een enorme hoeveelheid dataverwerking noodzakelijk. Dat gaat op dit moment al goed op talloze plekken. Denk bijvoorbeeld aan het sporten met een smartwatch of zelfs een simpele weersvoorspelling. Koos legt uit welke elementen hierbij van belang zijn: “Allereerst hebben we standaardisatie van gegevens nodig, zodat er consistent duidelijk is welke verwachtingen er gesteld worden. Vervolgens heb je sensor management, bijvoorbeeld het beslissen op welke plek de temperatuurmeter in een vrachtwagen met goederen geplaatst wordt. Ten slotte moet al deze digitale data natuurlijk ijzersterk beveiligd worden tegen o.a. DDOS aanvallen.”

In de context van dataverzameling in de voedingsbranche benoemt Koos enkele scantypen: DNA scan, collageen scan en een moleculaire scan. “De componenten die door deze verschillende scans gevormd worden, leiden tot een fingerprint van het gescande voorwerp. Zo’n fingerprint laat dan bijvoorbeeld zien hoeveel kilocalorieën en koolhydraten er in een appel zitten.”

Dit wordt mogelijk gemaakt door het inzetten van blockchain technologie. Het systeem stuurt de informatie op naar de database, en koppelt deze met de juiste gegevens over het fruitsoort. In de toekomst kan deze informatie ook direct langs de afnemer gaan, waar gecontroleerd wordt of de specificaties van de appel voldoen aan hun eisen. Uiteindelijk komt al deze informatie terug bij de scanner.

 

 

De bezoekers hebben dit proces van voedselanalyse live kunnen ervaren. Tijdens de demonstratie van het moleculaire scansysteem genaamd SCIO, werd vol enthousiasme meegekeken met de exacte samenstelling van een appel zonder dat deze op welke manier dan ook beschadigd raakte.

Waar zal deze technologie ons naartoe leiden? Het publiek had de smaak van deze ontwikkelingen direct te pakken. Wat als er een biologische barcode op de appel gespoten kan worden waardoor elke appel ook zonder een sticker direct te identificeren is? Is fruitsmaak definieerbaar op moleculair niveau? Welke gevolgen zal dit hebben voor zowel de horeca als retailers?

Gelukkig kunnen wij ook nog op de ouderwetse manier de smaak van een appel ontdekken! Dit werd tijdens de Quality PopUp mede mogelijk gemaakt door de leerlingen van de school voor zeer moeilijk lerenden, De Kleine Wereld uit Gorinchem, die de appels uitgedeeld ter afsluiting voorzien hadden van biologische kwaliteitsstickers. Wij willen deze betrokken leerlingen hier hartelijk voor bedanken!

Circle of Community

Heeft u deze Quality PopUp gemist, maar heeft u wel interesse in de toekomst van datavalidatie en duurzaamheid? Wageningen University & Research organiseert in 2023 het PPS Consortium, waarbij onder andere het concept van Circle of Community en garantie van biologische goederen aan bod komen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met info@certifeye.com met als onderwerp: Interesse PPS WUR. U wordt dan gebeld door een bij dit onderwerp betrokken collega. Binnenkort vindt er ook een eerste oriëntatie plaats op het terrein van de Universiteit waaraan u bij interesse kunt deelnemen.

Transparantie de weg naar duurzaamheid

In de bloemen- en plantenmarkt lijkt iedereen elkaar te kennen en schijnt alles met elkaar samen te hangen, terwijl er toch sprake is van gezonde concurrentie. Toeleveranciers, kwekers, handelsbedrijven en afnemers vormen allerlei verschillende handelsketens. Tegelijk zijn er diverse organisaties actief waarin partijen zich verenigen of waarbinnen werk voor de branche als geheel wordt uitgevoerd. Toch lijkt de bloemen- en plantenwereld redelijk overzichtelijk. Dit komt vooral doordat het grootste deel van de handel door een beperkt aantal organisaties wordt uitgevoerd. Die handelsbedrijven, waaronder de veiling, vormen naar mijn mening dan ook een belangrijke schakel in de keten als je in de branche als geheel iets wil bereiken.

Hoe we omgaan met onze aarde en haar bewoners is een belangrijk thema. Dat vraagt om een kritische blik op je eigen voetafdruk op die aarde en de wijze waarop je zelf, maar ook je toeleveranciers, met de natuur en met de bij de bedrijfsvoering betrokken mensen omgaan. Dit terwijl normen en waarden nogal van elkaar kunnen verschillen. Zeker omdat deze mede gevormd worden door culturele aspecten, de mate van ontwikkeling van een land, en de omstandigheden waarin een land zich bevindt.

Om een vorm van meetbaarheid en vergelijkbaarheid te creëren, zijn er normen gedefinieerd op basis waarvan een bedrijf, of liever de bedrijfsvoering, beoordeeld kan worden. Zo’n onafhankelijke beoordeling geeft bij een positief resultaat recht op een certificaat. Dat certificaat staat voor partners in de keten borg dat hetgeen beoordeeld is, voldoet aan de gestelde normen. Je zou het een bewijs van vertrouwen kunnen noemen.

Transparantie met een beetje beslagen ramen

Om een goede samenwerking op het gebied van duurzaamheid te kunnen waarborgen, is het belangrijk om te beseffen welke informatie zowel de eigen organisatie als de keten ten goede komt zonder dat dit de concurrentiepositie in gevaar brengt. Dat betekent dat data ten aanzien van duurzaamheid van bedrijven en producten beschikbaar gesteld moet kunnen worden aan de keten waarin een bedrijf zich bevindt, zonder dat je per se naam en toenaam hoeft te benoemen.

Dat kan de geloofwaardigheid natuurlijk behoorlijk in de weg staan. Als je bijvoorbeeld als handelsbedrijf aangeeft dat je werkt met kwekers die conform bepaalde normen gecertificeerd zijn, dan moet ik als afnemer feitelijk nog steeds maar aannemen dat dit werkelijk het geval is. Tegelijkertijd is het niet in iedere handelssituatie gewenst om vrij te geven met welke leveranciers je zaken doet. Dat spanningsveld vraagt om een neutrale speler die de data kan valideren. De neutrale partij stelt de data vervolgens naar wens van de eigenaar ervan ter beschikking aan diens handelspartner, dan wel aan de keten waarin deze zich bevindt.

Validatie van data

Die data moet je dan wel kunnen vertrouwen. Gevalideerde data, ofwel data waarvan de bron en de waarde met zekerheid kan worden vastgesteld, is de sleutel tot een hele transparante werkwijze waarin iedereen keuzes kan maken over wat er wel en niet gedeeld wordt. Dat proces begint bij het halen van informatie van de bron. En de bron is je handelspartner. Die is namelijk eigenaar van de informatie die hij of zij wenst te verstrekken aan jou als afnemer. Nu onderscheid ik drie vormen van validatie van de gegevens die verstrekt worden. Aangegeven met 1, 2 of 3 sterren. En wel als volgt.

* Informatie die een partij zelf geeft over zichzelf. Zoals bijvoorbeeld een certificaat dat door een certificatie instituut is afgegeven. Het is een weergave van de werkelijkheid van de partij in kwestie en daarmee in principe nog steeds fout- en fraudegevoelig.

** Diezelfde informatie, maar dan ook al een keer bekeken en geautoriseerd door een andere partij in de keten of geautoriseerd door jouzelf als afnemer, bijvoorbeeld na raadpleging van een portal van een certificatie-instituut. Je neemt feitelijk de waarheid van de verkregen data aan en keurt die goed. Ook hier schuilt, een weliswaar kleinere, foutgevoeligheid.

*** De verkregen data is weliswaar verstrekt via de eigenaar maar is direct afkomstig van de bron, denk daarbij aan een certificatie instituut. De data kan door niemand worden aangepast behalve door de bron. Dit is de meest optimale vorm van dataverstrekking.

Waarom zijn drie sterren waardevol

Als data drie sterren krijgt op validatie door een onafhankelijk platform zoals Certifeye, en die data is niet manipuleerbaar op welke wijze dan ook door de eigenaar van die data, dan ben je ook in staat om anoniem transparantie te geven over de mate van duurzaamheid in de keten. De drie sterren op basis van de gevalideerde data zijn immers onafhankelijk en niet aanpasbaar vastgesteld. Geen van de partijen in de keten kan die drie sterren dus beïnvloeden. Daarmee ben je in staat om te laten zien dat je met leveranciers zaken doet die voldoen aan de door klant gestelde eisen zonder naam en toenaam vrij te geven.

Het laatste kiertje in deze aanpak kan ook nog worden opgelost door een koppeling te maken met een ERP systeem van een organisatie. Daarmee kan namelijk inzicht verkregen worden in de beschikbare gegevens op het moment van de transactie, en op het moment dat de transactie tot uitvoering komt (moment van koop, ontvangst goederen en uitlevering). Dit kan nog steeds geanonimiseerd worden.

Koppeling met het ERP, de basisadministratie van bedrijven

Er is door Certifeye hard gewerkt aan het mogelijk maken van een koppeling met de basisadministratie van een bedrijf. Dit betekent dat tijdens de inkoop actuele informatie over de toeleverancier beschikbaar is in het systeem. Dit kan certificaatinformatie zijn, rapportages van de certificatie als de kweker die beschikbaar stelt, maar ook zaken als een carbon footprint of een eigen digitale vragenlijst ter beoordeling van een kweker als leverancier. Kortom: de volledige leveranciersbeoordeling staat indien gewenst ter beschikking, en dat borgt de transactie in termen van kwaliteit en duurzaamheid.

Kan het allemaal nog en stapje verder?

Ja dat kan. Want uiteindelijk is een certificaat of een door een toeleverancier ingevulde vragenlijst een momentopname. En hoewel je mag aannemen dat een bedrijfsvoering er een dag, week of maand na de audit niet ineens heel anders uitziet, zekerheid daarvoor heb je niet. De vraag is dus of we de meting van de actuele stand van zaken niet kunnen synchroniseren met de dagelijkse operaties van een bedrijf. Je zou het een audit tijdens de dagelijkse uitvoering kunnen noemen. Technologie maakt steeds meer mogelijk en de snelheid waarmee die technologie zich ontwikkelt ligt zo hoog, dat nadenken over de toekomst zomaar over morgen en overmorgen kan gaan. Zin om mee te denken?

Bent u erbij 9 juni?

Wij gaan graag het gesprek met u aan over duurzaamheid en hoe morgen en overmorgen eruitzien. En evengoed wat transparantie in de keten voor u betekent, of dit nu tussen leveranciers en klanten is, of tussen zogeheten concullega’s. Deelt u graag uw mening hierover met professionals die vanuit dezelfde doelstellingen hun weg zoeken in het landschap van kwaliteit, duurzaamheid en transparantie? Wij nodigen u van harte uit om op 9 juni dit open gesprek over de toekomst van dataverwerking aan te gaan. Lees meer over de Quality PopUp: Het borgen van Kwaliteit in de Keten.

Geschreven door: Fred Vahlkamp, oprichter Certifeye

De kleuren van samenwerking

Om een sterke, duurzame toeleveringsketen te onderhouden, is het cruciaal dat de neuzen van alle deelnemers dezelfde kant op staan. Door informatie uit te wisselen en samen te streven naar producten van hoogwaardige kwaliteit, ontstaat er een markt waarin zowel de kweker als de consument weten dat hun producten op de best mogelijke manier verwerkt worden. Vandaag vertelt Mark Schellevis van de kwekersvereniging Colours of Nature over de meerwaarde van deze samenwerking, in het bijzonder tussen kwekers binnen één productgroep. 

De ontstaansgeschiedenis van Colours of Nature gaat meer dan 17 jaar terug. Vanaf dat moment is de samenstelling van de organisatie een aantal keer doorontwikkeld en inmiddels uitgegroeid naar 11 kwekerijen verdeeld over 8 leden, die zich gezamenlijk inzetten voor het kweken van (mini)gerbera’s.  

De grondslag van deze samenwerking ligt in het delen van kennis. Tijdens wekelijkse overlegmomenten krijgen de coöperatieleden de kans om hun observaties en ervaringen met elkaar te delen. Dit gebeurt voor uiteenlopende onderwerpen: Duurzaamheid, verbruik van grondstoffen en de kosten hiervan, maar ook teeltkennis en gewaskennis. Omdat de kwekers van Colours of Nature zich richten op één bloemsoort is de knowhow binnen de organisatie groot, geeft Mark aan. Mogelijke struikelblokken kunnen dankzij deze bijeenkomsten gezamenlijk aangepakt worden, waarmee de coöperatie sterker wordt. Ook heeft deze samenwerking tussen kwekers andere tastbare voordelen: Omdat de benodigdheden van de kwekers collectief ingekocht worden, brengt dit financiële baten met zich mee. 

Naast deze bijeenkomsten waarbij kwekers elkaar ondersteunen, zet Colours of Nature diverse systemen in om de kwekers naar geleverde kwaliteit en hoeveelheid te compenseren. Via een vast stramien worden de aangeleverde bloemen bekeken door de kwaliteitsmanager wiens feedback wekelijks teruggekoppeld wordt naar de leden. Zo weten alle kwekers wekelijks waar zij in uitblinken of waar mogelijke verbeterpunten liggen, zodat de producten geleverd door Colours of Nature consistent voldoen aan de gestelde eisen. De vereniging werkt dus samen door lief en leed, waarbij er doorlopend en transparant ondersteuning wordt geboden aan de leden. 

Deze kennis en hoge mate van samenwerking worden mede mogelijk gemaakt door de professionaliteit en inzet van de leden. Colours of Nature heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en verplicht de kwekers tot onder andere het bezit van MPS-ABC, MPS-SQ en MPS-GAP. Colours of Nature beheert deze certificaten voor de kwekers via Certifeye, waardoor alle partijen een groot deel van het benodigde certificaatmanagement kunnen automatiseren. Mark vat zijn ervaring met Certifeye samen: “Het proces is zodanig geautomatiseerd dat wij er bijna niet meer bij stilstaan. Wij ontvangen bijna geen certificatie gerelateerde e-mails meer, omdat iedereen op de juiste certificaten geabonneerd is en automatisch vernieuwde documenten ontvangt.”  

Op de vraag over de toekomst van de vereniging, antwoordt Mark met concrete ontwikkelingen binnen Colours of Nature. Met de komst van EveryD Flowers Hoge Geest is het assortiment van Colours of Nature sinds januari uitgebreid met grootbloemige gerbera’s. Is dit het begin van een uitbreidingsstrategie voor de organisatie? “Het plan is om op een gezonde manier continu te blijven kijken naar expansie”, concludeert Mark.

CO2 footprint in de Wallet

Het aantonen van compliance is meer dan het kunnen aanbieden van de juiste certificaten. De vraag vanuit de markt kan uiteenlopend zijn: documenten zoals laboratoriumresultaten of het invullen van vragenlijsten kunnen doorslaggevend zijn in de handelscontracten die worden aangegaan. Certifeye houdt deze ontwikkelingen sterk in de gaten, met deze maand het thema van de ecologische voetafdruk in de spotlight.  

We zien dat kwekers steeds vaker hun CO2 voetafdruk laten vaststellen door de desbetreffende organisaties”, geeft Fred Vahlkamp, oprichter van Certifeye, aan. Hierbij wordt gekeken naar het verbruik van elektriciteit en gas in het bedrijf, maar ook hoe het transport van goederen verloopt en welke andere relevante emissies een rol spelen bij de voetafdruk. Deze analyse wordt veelal aangevraagd door de toenemende vraag vanuit de markt. Handelsbedrijven en afnemers vertonen steeds meer interesse in een totaalbeeld van de CO2 uitstoot van hun toeleveringsketen. 

Een van de partijen die het mogelijk maakt om een CO2 voetafdruk in beeld te krijgen, is Greenhouse Marketeers. Deze organisatie maakt het op een laagdrempelige manier mogelijk om de stap naar verduurzaming te zetten door eerst inzicht te geven in het verbruik van een bedrijf, om vervolgens concreet advies te geven hoe eventuele vermindering van de uitstoot bereikt kan worden. En laat het nou net zo zijn dat dit streven naar toegankelijkheid en transparantie goed overeenkomen met waar Certifeye voor staat!, benoemt Fred. 

Mede dankzij deze overeenkomsten is Certifeye op dit moment in gesprek met Greenhouse Marketeers, om middels de API een automatische koppeling te creëren tussen de Certifeye Wallets en de aangevraagde CO2 voetafdrukken. Dankzij deze koppeling worden weer nieuwe lasten ontnomen van onze gebruikers, wat resulteert in vermindering van administratieve werkzaamheden. Zo worden de Wallets van Certifeye gebruikers completer, zonder dat er extra werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden. 

Wij kijken erg uit naar deze ontwikkeling. Bovendien staan wij in het kader van ons “Collect and Connect” motto altijd open voor een gesprek met derde bedrijven in diverse sectoren en verschillende niveaus van compliance. Heeft u interesse in een mogelijke samenwerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@certifeye.com! 

Requirement baskets

Wij streven constant naar het vereenvoudigen van certificaatbeheer voor onze klanten door de hele toeleveringsketen heen. Een van de oplossingen die wij met dit doel aan het begin van 2022 lanceren, is het gebruik van certificaat baskets. Fred Vahlkamp, oprichter van Certifeye, vertelt hier vandaag meer over.

Het netwerk van Certifeye wordt steeds waardevoller naarmate meer toeleveranciers, kwekers, handelsbedrijven en afnemers zich aansluiten op het platform. Dit leidt tot beter inzicht en het gemakkelijker nemen van duurzame beslissingen. Zo kunnen partijen in de keten vanuit een eigen administratie eenvoudig de partners kiezen die voldoen aan de juiste eisen.

Deze eisen worden veelal getoetst aan de hand van certificatie. Volgens Fred heeft dit geleid tot een compleet landschap van certificaten. “Er is bijna certificaatvervuiling gaande, waarbij verschillende certificaten soms hetzelfde doel dienen”, voegt Fred toe. “Bedrijven willen op diverse vlakken zien dat zij samenwerken met organisaties die bijvoorbeeld het milieu en sociale omstandigheden hoog in het vaandel hebben staan.” Dit kan middels uiteenlopende certificaten, wat voor de partijen op dit moment kan leiden tot een overmaat aan vergelijk- en beoordeelwerk.

Om dit proces van certificaatvergelijking te vereenvoudigen, introduceert Certifeye binnenkort de “Requirement baskets”. Hiermee wordt het mogelijk om van tevoren aan te geven welke certificaten de vragende partij accepteert om de compliance binnen één bepaald thema aan te tonen. “Zo ontstaat er een ‘en/of’ constructie, waarbij je in één keer een combinatie van certificaten op verschillende gebieden kan opvragen. Op basis van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de basket ziet de kweker direct of er met de beschikbare certificaten wel of niet voldaan wordt aan de gestelde eisen op de verschillende gebieden”, legt Fred uit.

De afnemers krijgen dus de vrijheid om hun eigen selectie aan vergelijkbare certificaten in elkaar te zetten. Daarnaast zijn er al in de markt bekende baskets die samengesteld zijn door bijvoorbeeld organisaties actief op het gebied van duurzaamheid. “Er zijn meerdere belangenorganisaties die soms ook hun eigen combinaties van certificaten hebben vastgesteld. Dat soort combinaties zullen dus ook standaard in het pakket aanwezig zijn.” Zo wordt het gemakkelijker voor alle afnemers om gebruik te maken van de nieuwe functie, zonder dat dit leidt tot een toename van werklast. Nu ook vragenlijsten en binnenkort ook resultaten van footprint metingen en lab analyses in het systeem kunnen worden opgenomen, ontstaat een complete administratie. U blijft als eigenaar van de documenten altijd aan het roer en bepaalt zelf wat u deelt en met wie!

De voordelen van de basket zijn ook duidelijk voor primaire producenten, zoals kwekers. De benodigde stappen om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen van de afnemer zijn heel gering. “Dat scheelt gewoon in de communicatie tussen de kweker en het handelsbedrijf. Wij blijven van mening dat een kweker jaarlijks niet meer dan een half uur nodig zou moeten hebben om ervoor te zorgen dat alle afnemers correct geïnformeerd zijn”, concludeert Fred.

Lustrum ManualMaster Congres

Op de elfde van de elfde, in het charmante Theater Peeriscoop in Gorinchem, vond het 5e ManualMaster congres plaats waar Certifeye ook dit jaar als zusterbedrijf vol trots bij kon zijn! 

De belofte van deze lustrumeditie was groot: Met als thema Duurzaamheid en Toekomst en met niemand minder dan André Kuipers en Raimon Loman op het podium, zou dit congres inspirerend en kennisverrijkend worden. En dat is zeker gelukt. 

Nadat de bezoekers plaats hebben genomen in de zaal onder het genot van “Jolene”, uitgevoerd door Close Harmony – True Colors, werden zij verwelkomd door de stadsomroeper van Gorinchem. Hij nam de zaal mee in een meeslepende voordracht over de schoonheid van de vestingstad, waarna de eerste spreker van het congres aan het woord kwam. 

Raimon Loman van Dutch Flower Group illustreerde op basis van de organisatie wat het groeiende belang is van duurzaamheid in de sector. Wat begon als een bijtaak als duurzaamheidsambassadeur, is in de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot meerdere volwaardige functies bij een tal van organisaties. Hierbij zijn transparantie, CO2 uitstoot, leefbare lonen en gewasbeschermingsmiddelen enkele voorbeelden van onderwerpen met concrete targets die DFG nastreeft in de meerjarenplannen, om zo de keten, de mensen, en de planeet stap voor stap beter te maken. 

Deze targets waren echter niet de take home message van deze verhelderende sessie. Raimon staat sterk in zijn kijk op de verduurzaming van de markt, wat ook de rode draad was in de talloze samenwerkingen van DFG met zowel concullega’s als diverse instanties: “We kunnen dit niet alleen, we hebben de hele sector nodig. We moeten dit samen doen.” 

Dit onderwerp van samenwerking en transparante processen werd feilloos doorgezet door André Kuipers, die deze wereld letterlijk vanaf de andere kant gezien heeft. De toon werd na zijn binnenkomst dan ook snel gezet wanneer de eerste foto van de aarde vanaf de maan op het scherm verscheen: “We zagen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Het schuitje van ruimteschipaarde. Hier moeten we het mee doen.” 

Allereerst schetste André het belang van ruimtevaart en de onmisbaarheid van satellietinformatie voor een tal van vakgebieden, variërend van dagelijkse gps-navigatie tot gerichte gewascontrole en voedselzekerheidsprojecten. Vooral in Nederland komt hier ook een relatief onbekende toepassing bij: detectie van dijkverzakkingen tot op de millimeter.
Ook in het kader van duurzaamheid zijn satellieten van onschatbare waarde. Observatie van smeltend poolijs en de waterstromen die hieruit voortvloeien zijn een voorbeeld van onderwerpen die constant op de radar staan van (inter)nationale raadgevende organisaties. 

De presentatie vloeide over van aardse toepassing naar ruimtelijke toepassingen. De bezoekers hebben kunnen ontdekken welke systemen ingezet worden voor de leefbaarheid van astronauten in de ruimte. Van Microsoft Office tot temperatuurregeling, systeembeheer en voedsel kweken aan boord; het draait allemaal om gestroomlijnde software en de talloze teams van alle leeftijden en achtergronden die hierin samenwerken. Het beste voorbeeld hiervan is de International Space Station. Sinds 1998 wordt dit station uitgebreid met zowel leef- als onderzoeksonderdelen vanuit verschillende landen, verenigd in wetenschap, ongeacht (oude) politieke geschillen. Met het eerste onderdeel uit Rusland, een Amerikaans koppelstuk, een Canadese robotarm, Japanse en Europese woonunits en ten slotte Nederlandse zonnepanelen, is deze globale samenwerking haast een nobelprijs waard! 

Het is natuurlijk van belang dat ook de nieuwe generaties van wetenschappers deze passie en verlangen naar samenwerking ontwikkelen. Mede met dit doel is het huidige SpaceBuzz programma opgericht. Hierbij krijgen kinderen de kans om via school de ruimtevaart te ontdekken en diverse educatieve taken uit te voeren, om uiteindelijk in virtual reality in een simulator van een ruimteschip te ervaren hoe de lancering van een ruimteschip verloopt. Wij willen Team SpaceBuzz dan ook nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van de bus tijdens het congres! 

Na de pauze werden de bezoekers bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen binnen ManualMaster, later gevolgd door uitleg over een nieuw systeem op het platform waarbij het mogelijk wordt om experts binnen bepaalde vakgebieden te kunnen raadplegen via het platform. Zo worden professionele ontwikkeling en samenwerking verder gestimuleerd binnen organisaties, waar elke betrokkene baat bij heeft. 

Deze informatieve update werd gevolgd door een presentatie van Mirko Vaars, data scientist bij research & prototype studio BIT. Hierbij kwamen diverse onderwerpen aan bod: robotica, LiDAR scans, maar ook software voor dagelijks gebruik. Fred Vahlkamp, oprichter van ManualMaster en co-presentator van de avond, kreeg de kans om deze software te demonsteren. De getoonde spraak naar tekstapplicatie is een veelbelovend middel dat de mogelijkheid biedt om via spraak direct meldingen te maken in de software van ManualMaster. Zo worden er continu stappen gezet om de beleving van de gebruikers te verbeteren, gestuurd door de vragen vanuit de markt alsook middels de CoLab sessies van de organisatie. 

De afsluiting van de middag werd gevormd door korte, persoonlijke verhalen van Fred. Verhalen die de zaal stil kregen. Zo eindigde het congres met een krachtige boodschap: “Laten we alsjeblieft, als we dingen doen, ze samen doen. Dat is uiteindelijk het allergrootste belang dat we hebben.”

Sustainability staat hoog op de agenda

Wij zijn er klaar voor. In zowel de voedingsbranche als de bloemen, bloembollen en planten wordt de lat steeds hoger gelegd als het gaat om duurzaamheid. Dat stelt eisen aan de hele handelsketen en dat vraagt om onderlinge communicatie, afstemming en borging van gemaakte afspraken. De roep om aantoonbaarheid middels certificaten richting boeren en tuinders neemt verder toe evenals het aantal verschillende certificaten waarmee je aantoonbaar maakt dat je een duurzame en kwalitatief goede organisatie voert. 

Lees meer

Aankomende evenementen

Wij streven ernaar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de sectoren van onze cliënten. Dit doen we niet alleen door nauw contact te houden met onze klanten, maar ook door op stap te gaan en organisaties te bezoeken op beurzen, conferenties en workshops. Wij spreken hierbij experts in werkgebieden variërend van IT-oplossingen tot de duurzaamheid van telers. 

Lees meer