Certifeye in Berlijn op AI Tour van Microsoft

Vorig jaar hebben we de bètaversie van de CertifAI-tool gepresenteerd tijdens het evenement Duurzaamheid in de agriketen. Natuurlijk streven we ernaar om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen in de wereld van AI om onze tools voortdurend te verbeteren en onze gebruikers de best mogelijke ervaring met certificaatbeheer te bieden. Daarom hebben twee van onze ontwikkelaars dit jaar de Microsoft AI Tour in Berlijn bezocht. Wat hebben zij geleerd en hoe hebben zij het evenement ervaren?

Marcin, senior ontwikkelaar betrokken bij Certifeye, bezocht het evenement om te ontdekken wat de toekomst voor de wereld van AI in petto heeft en wat de huidige ontwikkelingsrichting is. “De meest opvallende sessie was voor mij een kennismaking met de nieuwe ChatGPT die ChatGPT + Vision werd genoemd. Er werden foto’s gemaakt van enkele bonnetjes van maandelijkse uitgaven zoals eten, restaurants e.d. Deze werden geupload naar ChatCPT, waarna er vragen gesteld werden over die dataset. Ondanks dat de dataset erg beperkt was, kwam er bijvoorbeeld een maandelijks overzicht van thuisuitgaven uit.”

De kracht van chatbots

Marcins collega op de Tour, Krzysztof, ook een senior ontwikkelaar betrokken bij Certifeye, heeft vier sessies bijgewoond over generatieve AI, applicatiebouw met Azure en voorbereiding van gegevens voor gebruik met AI. “Het was inspirerend om de vele ontwikkelingen te zien in Microsofts meertalige chatbots en de eindeloze mogelijkheden die ze te bieden hebben. Dergelijke chatbots bestaan al een lange tijd, maar deze nieuwe versies zijn veel slimmer. Ze kunnen taken oplossen, informatie afleiden, schatten, tekst of afbeeldingen analyseren en contextueel redeneren. Ze kunnen gegevens gebruiken die we verstrekken en op basis van die gegevens verschillende analyses uitvoeren. De magie gebeurt recht voor onze ogen.” Het gebruik van chatbots wekte ook Marcins interesse: “Het voorbeeld dat tijdens een van de workshops werd getoond, omvatte het verstrekken van een link naar een bedrijfswebsite, het integreren ervan met Microsoft Teams, en het opvragen van de opgehaalde gegevens in een Teams-kanaal. Al met al zullen deze functies een breed scala aan processen binnen bedrijven stroomlijnen.”

Generatieve AI in actie

Op de vraag naar de praktische leerpunten van de Tour had Marcin een duidelijk antwoord. “Microsoft Fabric is zeker iets wat we graag in ons werk zouden willen integreren. Hoewel het strikt genomen geen AI-tool is, zijn alle tools ten slotte zo goed als de verstrekte gegevens. Met de beschikbare standaardisatiefuncties en uitgebreide bronopstellingen die verschillende formaten ondersteunen, maakt Fabric het gemakkelijker om enorme hoeveelheden gegevens snel en veilig te analyseren. Alle gegevens worden gesynchroniseerd, wat het hele proces ook minder gevoelig maakt voor menselijke fouten.”

Tijdens het event greep Krzysztof de kans aan om dieper in te gaan op het gebruik van taalmodellen. “Er bestaat een mogelijkheid om Grote Taalmodellen (LLM’s) te verbinden met Microsoft AI-tools, met behoud van de privacy van verwerkte gegevens volgens het beleid van Microsoft. Als Microsoft-partners is het fijn om te zien dat we AI-tools kunnen blijven ontwikkelen ondersteund door een framework dat we zo goed kennen.”

We kijken ernaar uit om verder onderzoek te doen naar de integratie van AI binnen Certifeye. Natuurlijk houden we onze gebruikers op de hoogte en handhaven we volledige transparantie over de manier waarop we alle gegevens in het systeem verwerken. Wilt u uw AI-inzichten met ons delen? Of heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt op elk moment contact met ons opnemen via info@certifeye.com.

 

Eerste API integratie met Kwaliteit Management Systeem is een feit

Een onderdeel van het Kwaliteit Management Systeem (KMS/QMS) van een organisatie is de leveranciersbeoordeling. Deze is van belang voor de borging van de kwaliteit van  eigen producten of diensten die een organisatie levert. Als de leveranciers niet voldoen aan de verwachtingen, of zelfs onvolmaakte producten of diensten leveren, heeft dat immers direct effect op de interne kosten en wellicht zelfs op het geleverde eindproduct richting uw eigen afnemer.

Leveranciersmanagement verbeteren met geïntegreerde dashboarddocumentatie

Nu is een leveranciersbeoordeling meer dan alleen de uitvraag van certificaten, footprints, labresultaten etc. Vaak zijn er ook beoordelingsvragenlijsten, specifieke werkwijze-overeenkomsten, productspecificaties en meer uiteenlopende documenten aan de orde bij de werkrelatie met een leverancier. Een QMS heeft dit soort documentatie normaliter beschikbaar via het dashboard van het systeem. Het zou dus mooi zijn als Certifeye op datzelfde dashboard inzicht kan geven in de status van alle documentatie die aangevraagd is bij een specifieke leverancier. Dat kunnen certificaten zijn, maar ook de andere genoemde documenten zoals bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk. Verloopt de geldigheid van zo’n document, dan verschijnt de melding ook op het dashboard van het Kwaliteit Management Systeem.

Kwaliteitsmanagement stroomlijnen met Certifeye API integratie

Certifeye heeft nu een API beschikbaar die dit mogelijk maakt. De eerste vorm van integratie met een KMS is daarmee een feit en natuurlijk niet geheel toevallig met de ManualMaster Trevally software. Deze zusterorganisatie heeft meer dan 32 jaar ervaring met het beheren en delen van processen, procedures en werkinstructies op het gebied van onder meer kwaliteit, veiligheid en milieu. Kwaliteitsmanagers, inkopers en andere kwaliteitsverantwoordelijken kunnen nu eenvoudig vanaf het dashboard alle relevante standaarddocumenten en certificaten zien, alsook de status van documenten die een vervaldatum hebben en opnieuw bij de leverancier moeten worden aangevraagd. ManualMaster Trevally introduceert deze integratie in de eerstvolgende release eind april 2024.

Toegankelijkheid vergroten: Certifeye API integratie voor verschillende systemen

Verschillende klanten hebben aangegeven met deze integratie aan de slag te willen gaan. Heeft u vragen over de koppeling, of werkt u met een ander systeem dan ManualMaster Trevally voor uw interne organisatie? Laat het ons gerust weten via info@certifeye.com. De API is beschikbaar en is ook in te richten voor andere systemen als daar vraag naar is.

Kennisuitwisseling bij HortiContact ’24

Vorige week waren wij te vinden in Gorinchem om geïnspireerd te raken en om alle nieuwste ontwikkelingen rondom de glastuinbouwsector te verkennen tijdens de jaarlijkse HortiContact beurs.

Bekijk de aftermovie en lees hieronder verder:

Marlies Verbruggen, accountmanager bij Certifeye: “De talrijke aanwezigheid van uiteenlopende organisaties tijdens een dergelijk event zorgt ervoor dat er een breed scala van onderwerpen aangesneden wordt. Elke standhouder biedt de aanwezigen nieuwe informatie en inzichten, wat te merken is aan de gesprekken met onze bezoekers: vaak benoemen zij punten die zij bij een andere stand besproken hebben en waar zij op door willen gaan. In zekere zin is het allemaal een samenhangende kennisuitwisselingssessie.”

Deze kennisdeling is voor Certifeye één van de grootste drijfveren. Als schakel in de keten, moeten wij te allen tijde op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de sectoren van onze gebruikers, maar ook daarbuiten. Wij zetten ons graag in om automatisering en verduurzaming in diverse productieketens te stimuleren.

Eén van de stappen die wij nemen om dit doorlopend doel te bereiken, is het bijwonen van het Food Tech Event op 15 en 16 mei. Samen met ons zusterbedrijf ManualMaster zullen wij de kracht van Certifeye presenteren en denken graag met u mee over de toepassing van beide softwareoplossingen binnen uw organisatie. Bent u erbij?

Wij geven u graag een voorproefje van wat Certifeye kan betekenen voor uw sector. Neem hiervoor contact op met info@certifeye.com. Tot binnenkort!

Uit de praktijk: Bidfood

Hoe gaan organisaties aan de slag met Certifeye? Regelmatig stellen wij deze vraag aan gebruikers van ons platform. Vandaag in de spotlight: Bidfood. Zij werken sinds 2023 met Certifeye en delen graag hun ervaringen door de bril van de groothandel voor de foodprofessional.

Bidfood haalt met Certifeye zekerheid en kwaliteit in huis

‘Ketenpartners en auditoren vragen steeds vaker om informatie die aantoont dat in bepaalde procedures gecertificeerde leveranciers zijn opgenomen. We moeten kunnen aantonen dat we onze dossiers op orde hebben. Die zekerheid en kwaliteit hebben we met Certifeye in huis gehaald.’

Aan het woord is Sander Bijlsma projectmanager Inkoop bij horeca groothandel Bidfood. Hij zegt dat Certifeye de organisatie veel tijdwinst oplevert. Zijn afdeling doet zaken met meer dan 1.000 leveranciers. Zij leveren alles wat nodig is in de Nederlandse horeca- en zorgkeukens om voedsel te bereiden en op te slaan. Van vers- en diepvriesproducten tot keukenapparatuur.

Automatisch verloop aanvraag en beheer van documenten

Het opvragen, controleren en beheren van alle informatie uit de keten nam veel tijd in beslag. Sander: ‘We zijn toen gaan kijken hoe we dat proces anders konden inrichten en kwamen uit bij Certifeye. Daarmee verloopt het aanvragen en beheren van de documenten nu automatisch. Als een certificaat verlopen is, stuurt de applicatie direct een melding uit richting leveranciers.’

Certificaten op bedrijfs- en artikelniveau

‘Van onze leveranciers verwachten we dat ze voldoen aan kwaliteitseisen die gelden op het gebied van voedselveiligheid en onder meer zijn vastgelegd in IFS, BRC, FSSC en ISO standaarden. Daarnaast heeft Bidfood te maken met producten die een keurmerk hebben. Bij elkaar hebben we naar schatting 3.000 certificaten nodig. Dat zijn hoofdzakelijk certificaten op bedrijfsniveau. In de toekomst zie ik het er van komen dat certificaten ook op artikelniveau nodig zijn.’

De Certifeye Wallet

Bidfood biedt ketenpartners haar eigen certificaten aan via de Certifeye Wallet. Iedereen kan van deze online tool gratis gebruikmaken. Sander: ‘Klanten en relaties kunnen zo direct bij de documenten die we met de Wallet beschikbaar stellen. Dat leidt tot positieve reacties.

De voedingsindustrie is nog niet zo bekend met Certifeye. Wat dat betreft vervullen we als Bidfood een voortrekkersrol. Grote retailers beschikken wellicht over een eigen systeem, maar er zijn heel veel partijen in het land die hun voordeel met Certifeye kunnen doen.’

Uitvragen met Vragenlijsten

Sander experimenteert met vragenlijsten voor klanten die hij in Certifeye maakt en verstuurt. ‘Met de lijsten gaan we de interne richtlijnen van onze leveranciers na en geven we aan wat we van hen verwachten. Die informatie nemen we op in onze procedures en processen. Zo tonen we aan dat we met gecertificeerde leveranciers werken, die aan onze eisen voldoen.’

Informatiedeling van bedrijfsprocessen

Het delen van informatie over al dan niet duurzaam geproduceerde artikelen, productspecificatie processen, milieufootprints, maar ook sociale omstandigheden en leveranciersbeoordelingen heeft een enorme vlucht genomen. De trend vraagt om een visie en herijking van bedrijfsprocessen.

Hoe gaat Bidfood daarmee om?

Sander: ‘De vraag naar data neemt toe. Om die ontwikkeling bij te benen heb je een goed systeem nodig waarmee je kwaliteitseisen kunt waarborgen. Een paar jaar geleden was de richtlijn om met een nieuwe leverancier in zee te gaan nog niet zo strak geformuleerd en keken we vooral naar welke andere partijen al werden geleverd.’

Op zoek naar een basis om informatie te delen

‘Ik denk dat het goed is voor de keten om een basis neer te leggen voor de manier waarop informatie kan worden gedeeld en opgeslagen. Om goed samen te werken in de keten is transparantie nodig.

Certifeye bij IFTF ’23

Vorige week zijn wij als exposanten aanwezig geweest bij de International Floriculture Trade Fair in Vijfhuizen. Net als in de voorgaande jaren bij de Trade Fair Aalsmeer, hebben wij waardevolle inzichten op mogen doen over de ontwikkelingen in de bloemensector en over de inspanningen van uiteenlopende partijen om producten van de allerbeste kwaliteit te kunnen leveren aan de consument. 

Het internationale karakter van deze beurs leidde tot interessante gesprekken: waar lopen bepaalde schakels in de keten tegenaan los van regionale regelingen? Welke overeenkomsten en verschillen zien we? 

Marlies Verbruggen, salesmanager bij Certifeye, vertelt: “Je ziet op zo’n dag goed dat automatisering in het verwerken van certificaten in het voordeel van allerlei bedrijven kan werken. Los van welke exacte certificaten een bepaalde producten hanteert, het delen van certificaten leidt overal tot ongewenst tijdsverlies. Het is tof dat een Certifeye Wallet hier toch wat verlichting in kan brengen. 

Net als onze klanten, stonden wij er op deze dag niet alleen voor. Samen met onze beurs-buren, Greenhouse Sustainability, hebben wij de bezoekers van onze stands mee mogen nemen in de wereld van transparantie en duurzaamheid. Bij het scannen van de QR-code van onze prachtige boeketten, kwam men direct terecht in een Certifeye Wallet met een ingevulde declaratie van de CO2-uitstoot van dit product. 

Ook u kunt een dergelijke declaratie aanvragen en aantonen dat u samen met uw relaties het pad naar doorlopende verduurzaming bewandeld. Bent u benieuwd naar mee? Bekijk de website van Greenhouse Sustainability, of maak direct een gratis Certifeye Wallet account aan om alvast uw behaalde certificaten te delen met uw netwerk.

Uit de praktijk: Jonker & Schut

Onze gebruikers kennen Certifeye door en door. Hoe helpt het platform hen bij terugkerende administratieve werkzaamheden? Vandaag geven wij het woord aan Anton Heintjes, accountmanager, en Tom Nijhof, kwaliteitsmanager bij Jonker & Schut. Zij werken al sinds 2021 met Certifeye en delen graag hun ervaringen in het verpakken en ompakken van poedervormige zuivelproducten en certificaatbeheer.

‘Certifeye maakt certificaatbeheer schaalbaar en dat is super belangrijk voor ons’

‘Het maakt niet uit van hoeveel leveranciers je certificaten en documenten moet opvragen en beheren. Als je ze borgt met een goedwerkend systeem als Certifeye, doen aantallen er niet toe. Certifeye maakt certificaatbeheer namelijk schaalbaar en die schaalbaarheid is superbelangrijk voor ons’, zegt Anton Heintjes, accountmanager bij Jonker & Schut.

Zijn collega en kwaliteitsmanager Tom Nijhof voegt daaraan toe: ‘De bedrijven aan wie wij producten leveren, willen weten of onze leveranciers en wijzelf gecertificeerd zijn. Met Certifeye kunnen we heel eenvoudig checken wie en wat is goedgekeurd en leiden we ons uitgebreide certificaatbeheer in goede banen.’

Strenge controles
De productieketen van Jonker & Schut bestaan voor het leeuwendeel uit poedervormige zuivelproducten die onder streng toezicht van uiteenlopende instanties vallen. Zo heeft de organisatie de juiste halal- en koosjercertificaten en daarmee een welverdiende plek in de bijbehorende leveringsketen. Daar komen ook nog doorlopende controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Stichting Controle Orgaan voor Kwaliteits Zaken (COKZ) bij. Dit alles komt uit op zo’n 50 audits per jaar.

Nauwkeurige en zorgvuldige ketenregistratie
Uit de hele wereld komen certificerende instanties bij het bedrijf langs om te checken of de producten waarmee wordt gewerkt uit koosjer en halal gecertificeerde grondstoffen bestaan. Jaarlijks worden daarvoor honderden certificaten en documenten opgevraagd en met het online platform beheerd. Veel voedsel dat we dagelijks consumeren bevat namelijk zuivelcomponenten: van bakproducten, brood, fris en chocolade tot bier, sportvoeding en zelfs medicijnen. Het gaat om een grote diversiteit aan producten. Bij aflevering van de producten moet Jonker & Schut ook zijn eigen certificeringen kunnen overleggen.

Poortwachtersfunctie om keten te borgen
De processen vereisen een nauwkeurige en zorgvuldige ketenregistratie. ‘Jonker & Schut vervult in de keten een poortwachtersfunctie’, zegt Anton. ‘We zijn een dienstverlenend bedrijf, geen producteigenaar. Klanten kopen poeders in om dat vervolgens te verkopen. Wij verpakken en transporteren. Bij aflevering moeten we aan kunnen tonen dat de producten die we vervoeren ook daadwerkelijk koosjer en halal geproduceerd zijn. Iemand moet de keten borgen. Om dat proces te managen gebruiken we Certifeye.’

Uren bezig met mailverkeer
Voorheen werden benodigde certificaten in mappen opgeslagen op de computer. Als daarin iets veranderde, waren de kwaliteitsbewakers van Jonker & Smit uren bezig met het rondsturen van mailtjes.
Tom: ‘We werden niet getriggerd als een certificaat verliep. Jaarlijks gingen er honderden mails uit om afdelingen, klanten en leveranciers te vragen of documenten aan vervanging toe waren of aangepast moesten worden. Vaak kreeg je onvolledige informatie terug, of de boodschap dat de rest wel zou volgen of wat later zou komen. Dat gebeurde natuurlijk niet en moest je weer aan de slag.’

Soepel certificaatbeheer
‘Dat proces loopt met Certifeye nu veel soepeler. Het platform verzorgt en ontzorgt ons en houdt ons certificaatbeheer actueel. Mails worden automatische de deur uitgestuurd als een nieuw certificaat nodig is of toe is aan een update.’
Ton en Anton voorzien dat het aanleveren van certificaten en het beheer daarvan in de toekomst alleen maar zal toenemen. ‘Klanten, leveranciers en producenten willen steeds vaker precies weten waar producten uit bestaan en waar ze vandaan komen.’

Certificaatbeheer als integraal onderdeel QMS
Goed certificaat- en documentbeheer vergt goede organisatie en registratie. ‘Wet- en regelgevingen veranderen met de dag. Er komt steeds meer controle op ons af, want we varen mee op de eisen van de klant. Certifeye is voor ons het enige middel waarmee we de processen kunnen borgen.’
Certificaatbeheer maakt om die reden integraal onderdeel uit van het QMS van Jonker & Schut. ‘Certifeye zal steeds dieper in ons kwaliteitsmanagement worden geïntegreerd, waardoor we het platform steeds meer zullen gebruiken.’

Met Certifeye enquêtes en vragenlijsten maken
Anton en Tom zijn al voorbereidingen aan het treffen om Certifeye in te zetten voor enquêtes en vragenlijsten richting leveranciers. Gedacht wordt aan kwaliteitsgerichte vragenlijsten en klanttevredenheidstests. ‘We zijn MVO gecertificeerd en overwegen om hierover vragenlijsten uit te sturen. Maar dat is nog toekomstmuziek. Nu zijn we vooral bezig ervoor te zorgen dat de halal en koosjer producten goed zijn geborgd.’

Certifeye gezien gemak en tijdwinst dé oplossing
Goed voorbeeld doet goed volgen. Relaties hebben bij Jonker & Schut hun oog laten vallen op Certifeye en zijn er gebruik van gaan maken.
Anton: ‘Ik denk dat veel bedrijven jaloers op ons kunnen zijn als ze zien hoe weinig tijd wij kwijt zijn met ons certificaatbeheer, omdat alles hier automatisch verloopt. Als je certificaatbeheer in je kwaliteitssysteem wilt vastleggen, dan is Certifeye gezien het gemak en de tijdwinst dé oplossing.’

KFC en Certifeye – Wat brengt de nabije toekomst?

Alle voorbereidingen voor verdere automatisering door de gehele keten staan in de steigers. We doen dit niet alleen: zo is onze samenwerking met KFC een continue inspiratie- en innovatiebron waar wij enorm blij mee mogen zijn.

Met onze gezamenlijke deelname aan de IFTEX in Nairobi nog vers in het geheugen, wordt een flink én steeds toenemend aantal certificaten in de Certifeye Wallets geplaatst. En het mooiste aan deze samenwerking? De informatie die vanuit KFC in de Wallets geplaatst wordt, komt direct vanuit de bron. Zonder tussenpartij en dus ook zonder dat de menselijke foutgevoeligheid een rol kan spelen.

Deze betrouwbare certificaten worden vervolgens beschikbaar gesteld op de websites van kwekers en zijn vaak te vinden in de openbare Wallets van deze organisaties. Wie de eigen certificatie liever privé houdt, deelt zijn documenten secuur via directe links en abonnementen op het platform met een selectie eigen relaties.

Omdat een KFC-certificaat meerdere gebieden in één keer afdekt, zie ook onze kennisbank, wordt direct duidelijk of een kweker wel of niet aan de FSI 2025 Basket voldoet. En voor kwekers vanuit Kenya is dat een belangrijk voordeel. Juist omdat er nog wel eens verwarring is ten aanzien van de waarde van een certificaat. Dankzij slimme “en/of” systemen waar wij u niet verder mee zullen vervelen, wordt bij het beoordelen van de FSI 2025 Basket namelijk rekening gehouden met internationale certificaten die gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zo krijgen kwekers die door zee gaan met uitstekende certificeringsinstanties uit uiteenlopende gebieden volop de mogelijkheid om de kwaliteit van hun producten waarborgen richting een breed publiek.

In november hopen we tijdens de International Floriculture Trade Fair te Vijfhuizen het team van KFC in onze stand te mogen ontmoeten. Wij zien uit naar een verdere samenwerking.

Uit de praktijk: Royal De Ree Holland B.V.

Onze gebruikers kennen Certifeye door en door. Hoe helpt het platform hen bij terugkerende administratieve werkzaamheden? Vandaag geven wij het woord aan Paul Broersen en Eefje Peters- Elfering, respectievelijk de Quality Manager en ICT-Manager bij Royal De Ree Holland B.V. Zij werken al sinds 2020 met Certifeye en delen graag hun verhaal.

Royal De Ree Holland B.V. zocht een overzichtelijke tool om certificaten van leveranciers op één centrale plek goed te beheren en beheersen. De bloembollenspecialist kwam in 2020 uit bij Certifeye. De ontwikkelingen rond duurzaamheid en de doelstelling om in 2024 100% gecertificeerde producten te kunnen inkopen, speelden daarbij een belangrijke rol.

Royal De Ree Holland is ruim 100 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen, verpakken en transporteren van topkwaliteit bloembollen en aanverwante producten. Het bedrijf levert aan verschillende markten in meer dan 40 landen en is zich aan het voorbereiden op de wetgeving rond de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarmee worden bedrijven vanaf 2024 verplicht te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. De richtlijn moet zorgen voor meer transparantie en betere kwaliteit van informatie over duurzaamheid.

Grip op certificering

Certificaten die Royal De Ree Holland met Certifeye beheert hebben betrekking op Global G.A.P., Global G.A.P. IDA, MPS-GAP, MPS ABC en MPS SQ, FSC, PEFC, SEDEX, Skal en de GRASP-beoordeling. Deze certificaten zijn afkomstig van leveranciers van bloembollen, planten, papier, karton, hout, en plastic.
Paul Broersen, Quality Manager bij Royal De Ree Holland: ‘De hoeveelheid certificaten en de CSRD vragen om betrouwbare data uit de keten en bloembollensector. We willen hier zoveel mogelijk grip op krijgen via certificaatuitwisseling en straks misschien ook via het uitschrijven van vragenlijsten richting ketenpartners. Op dit moment zijn we voor de CSRD bezig met het inventariseren van data: welke informatie hebben we al in huis en welke hebben we nodig uit te keten?’

Certificaten beheren en delen

Royal De Ree Holland haalde voorheen zijn informatie van zijn ketenpartners rechtstreeks op bij MPS. ICT Manager, Eefje Peters: ‘Nadeel daarvan was dat we niet op de dag konden nagaan of leveranciers nog waren gecertificeerd. Dat werd gedaan naar aanleiding van de producten die één keer per jaar werden geleverd. Dat was voor ons te minimaal.’

‘Met Certifeye beheren we certificaten op één centrale plek. Kwekers kunnen via hun Certifeye Wallet zelf hun certificaten beheren en met ons delen. Van kwekers die daar geen gebruik van maken, verwerkt het systeem deze automatische aanvragen. Zo creëren we een totaaloverzicht en kunnen we de einddata van certificaten goed beheren. Als ze aflopen krijgen we automatisch een seintje en kunnen zo op tijd aan de bel trekken bij onze leveranciers.’

Administratieve druk verkleinen

De leveranciers reageren volgens Eefje met gemengde gevoelens op het platform. ‘Je hebt leveranciers die direct aansluiten en je hebt leveranciers met een aversie tegen het vastleggen van certificaten en alles wat dat met zich meebrengt.’ ‘Dat ligt dus niet aan Certifeye, maar zit hem meer in het hele certificeringsproces. Dat wordt door sommige kwekers als een extra administratieve last ervaren. Paul: ‘Uiteindelijk helpt Certifeye ons met het overzicht bewaren over waar we staan in de keten. Daarmee is het tegelijkertijd een goede graadmeter voor onze doelstelling om in 2024 een 100% gecertificeerd product in te kunnen kopen.’

Uiteindelijk helpt Certifeye ons met het overzicht bewaren over waar we staan in de keten

Eefje: ‘We hopen dat Certifeye in de toekomst hét platform wordt waar alle kwekers in de bloembollensector hun certificaten opslaan en waarvan iedereen gebruik zal maken.’

Paul ziet dat steeds meer collega-exporteurs zich aansluiten bij het platform. ‘Doordat veel kwekers zich op ons verzoek hebben aangesloten bij Certifeye, kunnen andere exporteurs hier op meeliften en makkelijker gebruikmaken van het platform. Certificeren vraagt nu eenmaal om registratie en administratie. Dat kunnen we niet wegnemen. Maar hoe meer ketenpartners en sectorgenoten zich aansluiten, hoe kleiner de administratieve druk voor kwekers rondom certificatie en hoe lager de drempel om certificaten te delen.’

Informatie uitwisselen over de CO2-footprint

De vraag om informatie te delen wordt voor de sierteeltsector steeds urgenter en daarmee wordt de uitdaging om de juiste data bij de juiste klant te krijgen steeds groter. Paul: ‘Elke klant heeft zijn specifieke wensen op het gebied van duurzaamheid, milieu en certificering. Dat maakt het complex om de juiste informatie door te spelen naar de volgende schakel in de keten.’

Het aantal verzoeken om informatie te delen over zaken als gewasbescherming en verpakkingen valt nog mee bij Royal De Ree Holland. ‘We weten dat die vragen wel gaan komen en ook daarin kan Certifeye helpen om gegevens op te halen, te beheren en te delen. Royal De Ree Holland is sinds 2021 CO2-neutraal gecertificeerd voor scope 1&2 en is nu ook bezig met het in kaart brengen van de impact van de gehele keten (scope 3). Met behulp van Certifeye kunnen we deze informatie uit de keten halen.’

Paul: ‘De CSRD verplicht ons daartoe. Op gebied van milieu en sociale zaken beginnen klanten voorzichtig te vragen naar waar we staan als bedrijf en over welke informatie we wel en niet beschikken. Op een aantal onderdelen wordt ons nu al gevraagd informatie te delen en dat zal alleen maar toenemen.

Op den duur hebben we dus wel steeds meer data nodig. We beschikken al over veel algemene informatie waarmee we een deel van onze CSRD verplichtingen in kunnen vullen. Maar ook de CSRD vraagt om steeds meer specifiekere en betrouwbare data. Sinds 1998 zijn we ISO 14001 gecertificeerd en zorgen we ervoor dat wet- en regelgeving geïmplementeerd is in ons QMS. We laten ons niet verrassen door de CSRD. Rapporteren over milieuzaken zit al in ons systeem. De CSRD is daarop een uitbreiding.’

Certificeren als belangrijke graadmeter

‘Overal om je heen hoor je wat de maatschappij vindt en denkt over milieuzaken en sociale aangelegenheden. Aan die zaken geven we invulling. Certificering is voor ons een belangrijke graadmeter om te kijken waar we staan in de bloembollensector. Daarnaast zijn we Sedex member waarmee wordt gekeken naar de sociale omstandigheden binnen ons bedrijf en onze keten.
Vanuit ondernemerschap zeg ik dat er teveel wet- en regelgeving op tafel ligt voor dit soort zaken. Aan de andere kant is de CSRD een goede stap om binnen Europa transparant te kunnen rapporteren over milieuzaken en sociale omstandigheden binnen de keten.’

Datasets in uw Certifeye Wallet

De snelle opkomst van de Carbon Footprint is duidelijk waarneembaar in Nederland. Greenhouse Sustainability bij monde van Henri Potze heeft tijdens ons event op 11 mei al uitgebreid inzicht gegeven in hoe organisaties conform de FloriPFCER tot een berekening kunnen komen. Er is weliswaar nog geen sprake van certificatie maar, wel van declaratie. U kunt de resultaten na een berekening dus al tonen aan uw afnemers via de Certifeye Wallet.

Het is natuurlijk interessant dat de berekeningen, alsook de invloed ervan, breder zijn dan uw eigen onderneming. U bent immers een schakel in de keten. Op dit moment zijn wij bezig met het testen van het delen van datasets. Hierbij deelt de gebruiker de verkregen dataset van een uitgevoerde footprintmeting met de afnemer. Die kan deze dataset vervolgens meenemen in eigen berekeningen.

U deelt deze data natuurlijk alleen met de partijen waarmee u die wilt delen. Totaalberekeningen zijn door deze methode echter goed mogelijk, ook als de berekeningen zelf door verschillende softwaretools zijn uitgevoerd. Wij werken en denken graag mee over deze vorm van datadeling. Houdt dit onderwerp u bezig en wilt u van gedachten wisselen? Wij spreken met alle bedrijven uit de keten. Van kweker, verpakkingsbedrijven, vervoerder, tot handelaar en retailer. En wij delen onze kennis en opgedane ervaring graag met u.

Als er een goed idee uit komt hebben we allebei een goed idee. En dat is iets heel anders dan een Euro delen, dan heb je ieder slechts 50 cent. Mail ons: info@certifeye.com.

Certifeye op IFTEX2023 Nairobi, Kenia

Wij zijn op pad geweest. Van 6 t/m 8 juni was Certifeye te vinden op de stand van Kenya Flower Council tijdens IFTEX 2023, de grootste bloemenbeurs van Kenia. Met meer dan 165 internationale producenten en talloze bezoekers, waren de dagen snel gevuld met boeiende gesprekken.

Hugo Bakker vertelt over zijn ervaring:

“Het is mijn eerste bezoek aan Nairobi en daarmee ook aan de IFTEX. Je ervaart hier heel goed hoe belangrijk landen als Kenia en Ethiopië zijn in de bloemensector. Ik heb mij geen seconde verveeld.

De samenwerking met Kenya Flower Council is voor ons een enorme opsteker. Lokale kwekers reageerden ook enthousiast op het verhaal dat er inmiddels een pilot loopt voor een geautomatiseerde upload van hun certificaten in de Certifeye Wallet. Met de juiste certificaten toon je ook direct je compliance met bijvoorbeeld FSI2025 of juist hele specifieke klanteisen. Het was een enorm inspirerende reis en we willen in 2024 zeker weer richting Kenia.”

De pilot tussen Kenya Flower Council en Certifeye wordt uitgevoerd in samenspraak met drie grote organisaties met kwekerijen in Kenia en Ethiopië. De pilot wordt naar verwachting in 2023 afgerond en dan kunnen we de Wallet Pro ook ter beschikking stellen voor bedrijven met een KFC certificaat. De normale gratis licentie is natuurlijk al beschikbaar en deze wordt ook al volop gebruikt door Afrikaanse partijen.

Wilt u meer weten over de pilot? Of wilt u ons spreken over onderwerpen die er voor u toe doen vanuit de toeleveringsketen? Bekijk onze agenda voor aankomende evenementen.