Datasets in uw Certifeye Wallet

De snelle opkomst van de Carbon Footprint is duidelijk waarneembaar in Nederland. Greenhouse Sustainability bij monde van Henri Potze heeft tijdens ons event op 11 mei al uitgebreid inzicht gegeven in hoe organisaties conform de FloriPFCER tot een berekening kunnen komen. Er is weliswaar nog geen sprake van certificatie maar, wel van declaratie. U kunt de resultaten na een berekening dus al tonen aan uw afnemers via de Certifeye Wallet.

Het is natuurlijk interessant dat de berekeningen, alsook de invloed ervan, breder zijn dan uw eigen onderneming. U bent immers een schakel in de keten. Op dit moment zijn wij bezig met het testen van het delen van datasets. Hierbij deelt de gebruiker de verkregen dataset van een uitgevoerde footprintmeting met de afnemer. Die kan deze dataset vervolgens meenemen in eigen berekeningen.

U deelt deze data natuurlijk alleen met de partijen waarmee u die wilt delen. Totaalberekeningen zijn door deze methode echter goed mogelijk, ook als de berekeningen zelf door verschillende softwaretools zijn uitgevoerd. Wij werken en denken graag mee over deze vorm van datadeling. Houdt dit onderwerp u bezig en wilt u van gedachten wisselen? Wij spreken met alle bedrijven uit de keten. Van kweker, verpakkingsbedrijven, vervoerder, tot handelaar en retailer. En wij delen onze kennis en opgedane ervaring graag met u.

Als er een goed idee uit komt hebben we allebei een goed idee. En dat is iets heel anders dan een Euro delen, dan heb je ieder slechts 50 cent. Mail ons: info@certifeye.com.
Share it with your network: