Uit de praktijk: Royal De Ree Holland B.V.

Onze gebruikers kennen Certifeye door en door. Hoe helpt het platform hen bij terugkerende administratieve werkzaamheden? Vandaag geven wij het woord aan Paul Broersen en Eefje Peters- Elfering, respectievelijk de Quality Manager en ICT-Manager bij Royal De Ree Holland B.V. Zij werken al sinds 2020 met Certifeye en delen graag hun verhaal.

Royal De Ree Holland B.V. zocht een overzichtelijke tool om certificaten van leveranciers op één centrale plek goed te beheren en beheersen. De bloembollenspecialist kwam in 2020 uit bij Certifeye. De ontwikkelingen rond duurzaamheid en de doelstelling om in 2024 100% gecertificeerde producten te kunnen inkopen, speelden daarbij een belangrijke rol.

Royal De Ree Holland is ruim 100 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen, verpakken en transporteren van topkwaliteit bloembollen en aanverwante producten. Het bedrijf levert aan verschillende markten in meer dan 40 landen en is zich aan het voorbereiden op de wetgeving rond de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarmee worden bedrijven vanaf 2024 verplicht te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. De richtlijn moet zorgen voor meer transparantie en betere kwaliteit van informatie over duurzaamheid.

Grip op certificering

Certificaten die Royal De Ree Holland met Certifeye beheert hebben betrekking op Global G.A.P., Global G.A.P. IDA, MPS-GAP, MPS ABC en MPS SQ, FSC, PEFC, SEDEX, Skal en de GRASP-beoordeling. Deze certificaten zijn afkomstig van leveranciers van bloembollen, planten, papier, karton, hout, en plastic.
Paul Broersen, Quality Manager bij Royal De Ree Holland: ‘De hoeveelheid certificaten en de CSRD vragen om betrouwbare data uit de keten en bloembollensector. We willen hier zoveel mogelijk grip op krijgen via certificaatuitwisseling en straks misschien ook via het uitschrijven van vragenlijsten richting ketenpartners. Op dit moment zijn we voor de CSRD bezig met het inventariseren van data: welke informatie hebben we al in huis en welke hebben we nodig uit te keten?’

Certificaten beheren en delen

Royal De Ree Holland haalde voorheen zijn informatie van zijn ketenpartners rechtstreeks op bij MPS. ICT Manager, Eefje Peters: ‘Nadeel daarvan was dat we niet op de dag konden nagaan of leveranciers nog waren gecertificeerd. Dat werd gedaan naar aanleiding van de producten die één keer per jaar werden geleverd. Dat was voor ons te minimaal.’

‘Met Certifeye beheren we certificaten op één centrale plek. Kwekers kunnen via hun Certifeye Wallet zelf hun certificaten beheren en met ons delen. Van kwekers die daar geen gebruik van maken, verwerkt het systeem deze automatische aanvragen. Zo creëren we een totaaloverzicht en kunnen we de einddata van certificaten goed beheren. Als ze aflopen krijgen we automatisch een seintje en kunnen zo op tijd aan de bel trekken bij onze leveranciers.’

Administratieve druk verkleinen

De leveranciers reageren volgens Eefje met gemengde gevoelens op het platform. ‘Je hebt leveranciers die direct aansluiten en je hebt leveranciers met een aversie tegen het vastleggen van certificaten en alles wat dat met zich meebrengt.’ ‘Dat ligt dus niet aan Certifeye, maar zit hem meer in het hele certificeringsproces. Dat wordt door sommige kwekers als een extra administratieve last ervaren. Paul: ‘Uiteindelijk helpt Certifeye ons met het overzicht bewaren over waar we staan in de keten. Daarmee is het tegelijkertijd een goede graadmeter voor onze doelstelling om in 2024 een 100% gecertificeerd product in te kunnen kopen.’

Uiteindelijk helpt Certifeye ons met het overzicht bewaren over waar we staan in de keten

Eefje: ‘We hopen dat Certifeye in de toekomst hét platform wordt waar alle kwekers in de bloembollensector hun certificaten opslaan en waarvan iedereen gebruik zal maken.’

Paul ziet dat steeds meer collega-exporteurs zich aansluiten bij het platform. ‘Doordat veel kwekers zich op ons verzoek hebben aangesloten bij Certifeye, kunnen andere exporteurs hier op meeliften en makkelijker gebruikmaken van het platform. Certificeren vraagt nu eenmaal om registratie en administratie. Dat kunnen we niet wegnemen. Maar hoe meer ketenpartners en sectorgenoten zich aansluiten, hoe kleiner de administratieve druk voor kwekers rondom certificatie en hoe lager de drempel om certificaten te delen.’

Informatie uitwisselen over de CO2-footprint

De vraag om informatie te delen wordt voor de sierteeltsector steeds urgenter en daarmee wordt de uitdaging om de juiste data bij de juiste klant te krijgen steeds groter. Paul: ‘Elke klant heeft zijn specifieke wensen op het gebied van duurzaamheid, milieu en certificering. Dat maakt het complex om de juiste informatie door te spelen naar de volgende schakel in de keten.’

Het aantal verzoeken om informatie te delen over zaken als gewasbescherming en verpakkingen valt nog mee bij Royal De Ree Holland. ‘We weten dat die vragen wel gaan komen en ook daarin kan Certifeye helpen om gegevens op te halen, te beheren en te delen. Royal De Ree Holland is sinds 2021 CO2-neutraal gecertificeerd voor scope 1&2 en is nu ook bezig met het in kaart brengen van de impact van de gehele keten (scope 3). Met behulp van Certifeye kunnen we deze informatie uit de keten halen.’

Paul: ‘De CSRD verplicht ons daartoe. Op gebied van milieu en sociale zaken beginnen klanten voorzichtig te vragen naar waar we staan als bedrijf en over welke informatie we wel en niet beschikken. Op een aantal onderdelen wordt ons nu al gevraagd informatie te delen en dat zal alleen maar toenemen.

Op den duur hebben we dus wel steeds meer data nodig. We beschikken al over veel algemene informatie waarmee we een deel van onze CSRD verplichtingen in kunnen vullen. Maar ook de CSRD vraagt om steeds meer specifiekere en betrouwbare data. Sinds 1998 zijn we ISO 14001 gecertificeerd en zorgen we ervoor dat wet- en regelgeving geïmplementeerd is in ons QMS. We laten ons niet verrassen door de CSRD. Rapporteren over milieuzaken zit al in ons systeem. De CSRD is daarop een uitbreiding.’

Certificeren als belangrijke graadmeter

‘Overal om je heen hoor je wat de maatschappij vindt en denkt over milieuzaken en sociale aangelegenheden. Aan die zaken geven we invulling. Certificering is voor ons een belangrijke graadmeter om te kijken waar we staan in de bloembollensector. Daarnaast zijn we Sedex member waarmee wordt gekeken naar de sociale omstandigheden binnen ons bedrijf en onze keten.
Vanuit ondernemerschap zeg ik dat er teveel wet- en regelgeving op tafel ligt voor dit soort zaken. Aan de andere kant is de CSRD een goede stap om binnen Europa transparant te kunnen rapporteren over milieuzaken en sociale omstandigheden binnen de keten.’

Share it with your network: