De kleuren van samenwerking

Om een sterke, duurzame toeleveringsketen te onderhouden, is het cruciaal dat de neuzen van alle deelnemers dezelfde kant op staan. Door informatie uit te wisselen en samen te streven naar producten van hoogwaardige kwaliteit, ontstaat er een markt waarin zowel de kweker als de consument weten dat hun producten op de best mogelijke manier verwerkt worden. Vandaag vertelt Mark Schellevis van de kwekersvereniging Colours of Nature over de meerwaarde van deze samenwerking, in het bijzonder tussen kwekers binnen één productgroep. 

De ontstaansgeschiedenis van Colours of Nature gaat meer dan 17 jaar terug. Vanaf dat moment is de samenstelling van de organisatie een aantal keer doorontwikkeld en inmiddels uitgegroeid naar 11 kwekerijen verdeeld over 8 leden, die zich gezamenlijk inzetten voor het kweken van (mini)gerbera’s.  

De grondslag van deze samenwerking ligt in het delen van kennis. Tijdens wekelijkse overlegmomenten krijgen de coöperatieleden de kans om hun observaties en ervaringen met elkaar te delen. Dit gebeurt voor uiteenlopende onderwerpen: Duurzaamheid, verbruik van grondstoffen en de kosten hiervan, maar ook teeltkennis en gewaskennis. Omdat de kwekers van Colours of Nature zich richten op één bloemsoort is de knowhow binnen de organisatie groot, geeft Mark aan. Mogelijke struikelblokken kunnen dankzij deze bijeenkomsten gezamenlijk aangepakt worden, waarmee de coöperatie sterker wordt. Ook heeft deze samenwerking tussen kwekers andere tastbare voordelen: Omdat de benodigdheden van de kwekers collectief ingekocht worden, brengt dit financiële baten met zich mee. 

Naast deze bijeenkomsten waarbij kwekers elkaar ondersteunen, zet Colours of Nature diverse systemen in om de kwekers naar geleverde kwaliteit en hoeveelheid te compenseren. Via een vast stramien worden de aangeleverde bloemen bekeken door de kwaliteitsmanager wiens feedback wekelijks teruggekoppeld wordt naar de leden. Zo weten alle kwekers wekelijks waar zij in uitblinken of waar mogelijke verbeterpunten liggen, zodat de producten geleverd door Colours of Nature consistent voldoen aan de gestelde eisen. De vereniging werkt dus samen door lief en leed, waarbij er doorlopend en transparant ondersteuning wordt geboden aan de leden. 

Deze kennis en hoge mate van samenwerking worden mede mogelijk gemaakt door de professionaliteit en inzet van de leden. Colours of Nature heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en verplicht de kwekers tot onder andere het bezit van MPS-ABC, MPS-SQ en MPS-GAP. Colours of Nature beheert deze certificaten voor de kwekers via Certifeye, waardoor alle partijen een groot deel van het benodigde certificaatmanagement kunnen automatiseren. Mark vat zijn ervaring met Certifeye samen: “Het proces is zodanig geautomatiseerd dat wij er bijna niet meer bij stilstaan. Wij ontvangen bijna geen certificatie gerelateerde e-mails meer, omdat iedereen op de juiste certificaten geabonneerd is en automatisch vernieuwde documenten ontvangt.”  

Op de vraag over de toekomst van de vereniging, antwoordt Mark met concrete ontwikkelingen binnen Colours of Nature. Met de komst van EveryD Flowers Hoge Geest is het assortiment van Colours of Nature sinds januari uitgebreid met grootbloemige gerbera’s. Is dit het begin van een uitbreidingsstrategie voor de organisatie? “Het plan is om op een gezonde manier continu te blijven kijken naar expansie”, concludeert Mark.

Share it with your network: