(Inter)Nationale Baskets in Certifeye

Het is vanaf de laatste Certifeye release mogelijk om te werken met zogenaamde baskets. Een basket is een verzameling van certificaten op verschillende gebieden waar bijvoorbeeld kwekers mee te maken kunnen krijgen, waarmee zij aantonen dat het bedrijf aan een bepaalde standaard voldoet.

Een voorbeeld hiervan is de FSI Basket of Standards. Dit is een set van certificaten met betrekking op drie gebieden binnen bedrijfsvoering: Good Agricultural Practice (GAP), sociaal en milieu. Door als producent uw certificaten op Certifeye te zetten, kunnen uw afnemers in één keer zien welke certificaten beschikbaar zijn en of u met die verzameling certificaten voldoet aan de FSI Basket. Dit is vooral handig met oog op het enorm diverse landschap aan beschikbare certificaten binnen de drie thema’s.

Hoe werkt het?

De FSI Basket geeft met een systeem van logica (gebaseerd op een en/of constructie) de producent de kans om middels verschillende certificaten te voldoen aan de gestelde eisen van FSI. Als de producent een algemeen bekend en geaccepteerd certificaat upload, dan kan hij of zij daarmee voldoen aan de eisen in het sociale gebied. Een andere producent kan dat vervolgens ook met een ander certificaat, zolang beide maar als optie benoemd worden in de gewenste basket.

Ook maakt deze optie het makkelijker om leveranciers uit risicolanden een eerlijke kans te geven en hen goed te kunnen beoordelen op de certificaten waar zij wél over beschikken.

Waar hecht u waarde aan?

De voorgedefinieerde (Inter)Nationale Baskets zijn enkel één van twee basket-vormen. Enterprise Business Licentie gebruikers kunnen namelijk ook hun eigen baskets samenstellen. Zo kunt u in één oogopslag zien of uw toeleveranciers voldoen aan de specifieke set van eisen die past bij uw organisatie. Kortom, het beheren van uw administratie is met deze optie weer een stukje makkelijker gemaakt.

Wilt u meer weten over de baskets, of heeft u hulp nodig bij het instellen hiervan? Wij helpen u graag op weg! Neem contact met ons op via info@certifeye.com.

Share it with your network: