Datavalidatie keynote bij samenwerkingsverband van de universiteit van Wageningen, Certifeye en ManualMaster

Wordt certificeren in de toekomst onnodig?

Technologie ontwikkelt zich sneller en sneller en daarmee komen er ook steeds nieuwe toepassingen in beeld. Als je verschillende technologische toepassingen combineert kun je data verzamelen die je feitelijk niet meer hoeft te controleren als de technologie die is toegepast bewezen geschikt is. Dit is een interessant onderwerp voor een discussie over certificeren in de toekomst binnen de agrisector.

 

In samenwerking met de Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR) hebben wij op 19 januari jongstleden een bijeenkomst gehad met bezoekers uit diverse branches van de agrisector. Er was vertegenwoordiging vanuit de bloemen, bloembollen, voeding en diervoeding. We onderzoeken de mogelijkheid van een zogenaamde PPS, een publiek private samenwerking op het gebied van innovatie. 

 

De inleiding werd verzorgd door dhr. Koos van der Meij, verbonden aan de WUR. Als voorbeeld wordt er gewerkt aan een intelligente spuitmachine. Deze is uitgerust met vier verschillende technologieën. Ten eerste een optische scanner voor gewas herkenning, een gps systeem om plaats en oppervlakte te bepalen, een volumemeter om de hoeveelheid gespoten vloeistof te bepalen en een infraroodscanner die residuen kan vaststellen. Gezamenlijk geeft deze informatie een beeld van de hoeveelheid toegepaste per oppervlakte op een bepaald gewas. Die data kan geregistreerd worden als gevalideerde data ten behoeve van vereiste registraties binnen een agrarische bedrijfsvoering.

 

Kijken en beoordelen op afstand zou je kunnen zeggen. De toename in technologische toepassingen geeft ruimte voor ander menselijk handelen en beperkt bijvoorbeeld het reizen van auditors etc. Ver weg? Ja misschien, maar ver weg komt momenteel heel snel dichterbij. Dat laatste is voor ManualMaster en Certifeye reden om zich in de voorhoede te van deze ontwikkelingen te begeven. En hoe kun je dat beter doen dan in een consortium van bedrijven die hun denkkracht inzetten om tot nieuwe toepassingen van bestaande en in ontwikkeling zijnde technologie te komen?

 

Heeft u interesse om mee te denken? Neem even contact op via info@certifeye.com of via ons contactformulier onder vermelding van PPS Decentraal Valideren. De betrokken collega neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Share it with your network: