Sustainability staat hoog op de agenda

Wij zijn er klaar voor. In zowel de voedingsbranche als de bloemen, bloembollen en planten wordt de lat steeds hoger gelegd als het gaat om duurzaamheid. Dat stelt eisen aan de hele handelsketen en dat vraagt om onderlinge communicatie, afstemming en borging van gemaakte afspraken. De roep om aantoonbaarheid middels certificaten richting boeren en tuinders neemt verder toe evenals het aantal verschillende certificaten waarmee je aantoonbaar maakt dat je een duurzame en kwalitatief goede organisatie voert. 

Certifeye is zich gaan bezighouden met de bijzaak van de hoofdzaak. Dat is de administratieve last die de onderlinge communicatie in de keten met zich meebrengt. Iedereen wil van iedereen certificaten zien om die vervolgens weer aan de eigen klanten te laten zien. Dat kan makkelijker dachten wij al in 2012 en maakten we waar in 2017. Door partijen eenvoudig met elkaar te verbinden en partijen zelf te laten bepalen welke informatie ze graag met wie willen delen vervalt een groot deel van de administratieve bijkomstigheden.  

Voor boeren en tuinders (primair producenten) is de Certifeye-Wallet gratis beschikbaar. Daarin kun je eenvoudig je certificaten en andere relevante documenten opnemen en delen met, ofwel iedereen die daar interesse in heeft of juist heel specifiek met een bepaalde klant of relatie. Wijzigt zo’n document omdat u bijvoorbeeld opnieuw gecertificeerd bent, dan zijn al uw klanten direct op de hoogte. 

Doordat steeds meer handelshuizen gebruik maken van Certifeye ontstaat er een steeds efficiënter netwerk waarin partijen gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Duurzaamheid in de handelsketen wordt daarmee eenvoudig inzichtelijk. De privacy van gegevens blijft volledig gegarandeerd omdat je zelf bepaalt wat je wel en niet deelt. Doordat Certifeye het ook mogelijk maakt dat certificatie-instituten afgegeven certificaten direct kunnen aanbieden aan de boer of tuinder op het Certifeye platform, vervalt er nog meer werk. Onze inschatting is dat het voor een primair producent nu maximaal een kwartier tot een half uur per jaar kost om de eigen klanten goed geïnformeerd te houden. Dat maakt de bijzaak, het bezig zijn met mailen en delen van certificaten, tot een échte bijzaak. Een half uur per jaar en klaar ben je. 

Share it with your network: