Werken met Subcontracters

In de laatste versie van Certifeye is het mogelijk om contracten vast te leggen. Zo kunt u bijvoorbeeld een contract aanmaken voor een bepaalde klant. Aan dat contract kunnen de eisen worden verbonden die de klant stelt met betrekking tot de leveringen op basis van dat contract. Denk daarbij aan vereisten als certificaten of bijvoorbeeld een code of conduct. Door vervolgens uw toeleveranciers aan het contract te koppelen, kunt u in één oogopslag zien of zij over de juiste papieren beschikken om te voldoen aan de door uw klant gestelde eisen.

Als u dit wilt, kunt u uw eigen klant via Certifeye inzage geven in deze gegevens. Maar natuurlijk kunt u het ook gewoon alleen voor interne doeleinden toepassen. Toeleveranciers (subcontrators) zijn daarmee overzichtelijk in beeld. Gebreken ten opzichte van de gestelde eisen zijn direct inzichtelijk. Certifeye helpt u met de communicatie naar de toeleverancier over de aanlevering van de juiste certificaten en het onderhoud daarvan.

Meer weten? Stuur ons een e-mail of schrijf u via onze website in voor één van onze online introducties.

Share it with your network:
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie