solar panels on roof csrd

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een wetgevingshandeling van de Europese autoriteiten die tot doel heeft de kwaliteit, consistentie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportages tussen Europese bedrijven te verbeteren. De CSRD is op 5 januari 2023 in werking getreden en wijzigt de bestaande regels die de openbaarmakingsvereisten voor bedrijven versterken, met als uiteindelijk doel de overgang naar een duurzamere economie te ondersteunen.

Overzicht van de CSRD

De CSRD bouwt voort op de bestaande rapportagevereisten en introduceert nieuwe voor bedrijven op het gebied van hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Onder de CSRD zullen grote ondernemingen en beursgenoteerde mkb-bedrijven verplicht worden om gestandaardiseerde, vergelijkbare en controleerbare duurzaamheidsinformatie te verstrekken in hun financiële jaarverslagen. De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat investeerders en andere belanghebbenden toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om investeringsrisico’s als gevolg van klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties te beoordelen.

Implicaties voor Bedrijven

De CSRD betekent een belangrijke verandering in de manier waarop bedrijven rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. De nieuwe rapportagevereisten zullen naar verwachting de transparantie en verantwoordingsplicht van de ESG-prestaties van bedrijven vergroten, wat op zijn beurt hun reputatie zou kunnen verbeteren en meer duurzame investeringen zou kunnen aantrekken. De CSRD vormt echter ook een aanzienlijke nalevingslast voor bedrijven, met name voor bedrijven die nog niet rapporteren over duurzaamheidskwesties. Bedrijven zullen moeten investeren in nieuwe systemen en processen om ervoor te zorgen dat ze duurzaamheidsgegevens kunnen verzamelen, analyseren en rapporteren in overeenstemming met de nieuwe normen. De verstrekte informatie moet zowel retrospectief als toekomstgericht zijn en betrekking hebben op de huidige toestand en de toekomstige rekening voor verbetering.

De nieuwe regels zullen in 2024 van toepassing zijn voor bedrijven die al eerder aan een dergelijke rapportage zijn onderworpen en in 2025 voor bedrijven die er nu niet aan zijn onderworpen.

Vereisten voor milieugegevens vragen om rapportage over de LCA’s van gekochte producten, geloofwaardige informatie over voetafdrukken en verbeteringsmonitoring, evenals beoordeling van sociale overweging in uw waardeketen in het sociale aspect van rapportage. Deze informatie wordt digitaal gepubliceerd en gemakkelijk toegankelijk gemaakt voor investeerders en belanghebbenden.

Conclusie

De CSRD is een grote stap voorwaarts in de inspanningen van de EU om over te stappen op een duurzamere economie. De nieuwe rapportagevereisten zullen naar verwachting de transparantie en verantwoording van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven vergroten en de verschuiving naar duurzamere beleggingen ondersteunen. De CSRD vormt echter ook een aanzienlijke nalevingslast voor bedrijven, die zullen moeten investeren in nieuwe systemen en processen om aan de nieuwe rapportagevereisten te voldoen. Het valt nog te bezien hoe de CSRD in de praktijk zal worden geïmplementeerd, maar het is duidelijk dat duurzaamheidsverslaggeving de komende jaren een steeds belangrijker aspect van de bedrijfsverslaggeving zal worden.

 

Lees hier meer: Europa.eu

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.