CO2 Cloud

De Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) en FloriPEFCR

Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) is een raamwerk dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij het analyseren van de milieueffecten van hun producten gedurende hun gehele levenscyclus. Door dit te doen, kunnen bedrijven strategieën ontwikkelen om hun impact op het milieu te minimaliseren en op hun beurt een duurzamer bedrijfsmodel te realiseren. In dit artikel gaan we dieper in op wat PEFCR is en onderzoeken we de recente ontwikkelingen in FloriPEFCR.

Wat zijn de Product Environmental Footprint Category Rules?

PEFCR is een hulpmiddel dat is ontwikkeld om een geharmoniseerde methode te bieden voor het meten en rapporteren van de milieuprestaties van producten. Het is gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA) en houdt rekening met 16 effectcategorieën die de hele levenscyclus van het product omvatten. Het idee is om duidelijke instructies te geven die als leidraad kunnen dienen om de voetafdruk te berekenen en te verduurzamen. Een enkele toolbox en gemeenschappelijke regels kunnen de vergelijkbaarheid waarborgen en greenwashing voorkomen. De behoefte aan een dergelijke tool kwam voort uit de hogere rapportagestandaarden zoals CSRD die grote bedrijven verplichten om nauwkeurige, geloofwaardige en toegankelijke informatie over duurzaamheidskwesties te verstrekken. Een manier om dit rapportageproces te vereenvoudigen is het harmoniseren van de rekenregels voor de branche.

PEFCR kan door elk bedrijf of elke organisatie worden gebruikt om de ecologische voetafdruk van hun producten te beoordelen, van grondstofwinning tot verwijdering. Door dit te doen, kunnen bedrijven verbeterpunten in hun productieprocessen identificeren en strategieën implementeren om hun impact op het milieu te verminderen.

WAT ZIJN DE FLORIPEFCR-ONTWIKKELINGEN?

FloriPEFCR is ontwikkeld door een groep belanghebbenden uit de sierteeltsector, waaronder telers, handelaren en retailers, in samenwerking met de Europese Commissie. Het ontwikkelingsproces omvatte een uitgebreide analyse van de milieu-impact van bloemen en sierplanten, evenals de identificatie van key performance indicators (KPI’s) om hun impact te meten. Het jaar 2023 is van het grootste belang voor dit kader, aangezien dit de geplande periode is voor de officiële lancering van het programma en de goedkeuring ervan door de Europese Commissie.

WAAROM IS FLORIPEFCR BELANGRIJK?

De sierteeltsector levert een belangrijke bijdrage aan de wereldeconomie, die in 2021 in Nederland een geschatte marktwaarde had van $ 5,7 miljard. De productie en distributie van bloemen en sierplanten kan echter een aanzienlijke impact hebben op het milieu, waaronder het gebruik van pesticiden en kunstmest, energieverbruik en afvalproductie.

FloriPEFCR biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het meten en rapporteren van de milieu-impact van bloemen en sierplanten, wat kan helpen om duurzamere praktijken binnen de sector te bevorderen. Door FloriPEFCR te gebruiken, kunnen bedrijven verbeterpunten in hun productieprocessen identificeren en strategieën implementeren om hun impact op het milieu te verminderen. Dit kan helpen om de negatieve effecten van de sierteeltsector op het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

De Product Environmental Footprint Category Rules Samengevat

PEFCR is een waardevol hulpmiddel voor bedrijven om de ecologische voetafdruk van hun producten te beoordelen, en FloriPEFCR is een specifieke toepassing van PEFCR die zich richt op de milieu-impact van bloemen en sierplanten. De ontwikkeling van FloriPEFCR is een belangrijke stap in de richting van meer duurzame praktijken binnen de sierteeltsector en biedt een gestandaardiseerde aanpak voor het meten en rapporteren van de milieu-impact van deze producten. Door FloriPEFCR te gebruiken, kunnen bedrijven verbeterpunten in hun productieprocessen identificeren en werken aan een duurzamere toekomst.

 

Meer informatie: Europa.eu

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.