photo of wicker basket filled with oranges

Het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV)

Het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) bevordert duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens van verse groenten en fruit. Het initiatief, gecoördineerd door de IDH, richt zich op milieu-, economische en sociale aspecten, met als doel een duurzame en evenwichtige landbouwsector te creëren.

SIFAV Missie en Visie

De missie van SIFAV is het bevorderen van duurzaamheid door het afstemmen van beleid, het stellen van doelen en het stimuleren van gezamenlijke acties onder belanghebbenden. Het initiatief pakt belangrijke kwesties aan zoals het verminderen van ecologische voetafdrukken, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en inkomens, en het vergroten van transparantie en due diligence.

Focusgebieden

Milieuduurzaamheid

 • Klimaatverandering Mitigatie: Het implementeren van praktijken om koolstofemissies te verminderen en de impact van de industrie op klimaatverandering te beperken.
 • Waterbeheer: Het bevorderen van efficiënt watergebruik en het vaststellen van waterstandaarden.
 • Biodiversiteit en Bodemgezondheid: Het stimuleren van duurzame landbouwpraktijken zoals verminderd pesticidengebruik en het behoud van biodiversiteit.
 • Voedselverlies en -verspilling Reduceren: Het verminderen van voedselverspilling in de toeleveringsketen.

Economische Duurzaamheid

 • Eerlijke Handelspraktijken: Het bevorderen van eerlijke handelspraktijken om stabiele prijzen en marktdraagkracht voor producenten en consumenten te waarborgen.
 • Toegang tot de Markt: Het verbinden van boeren met duurzame markten om de economische levensvatbaarheid van landbouwbedrijven te vergroten.
 • Verhoogde Inkomens: Het ondersteunen van initiatieven die leiden tot hogere inkomens voor boeren en economische stabiliteit binnen de landbouwsector.

Sociale Duurzaamheid

 • Arbeidsomstandigheden: Het waarborgen van eerlijke en veilige werkomgevingen voor landarbeiders.
 • Eerlijke Lonen: Het bevorderen van fatsoenlijke lonen en het verbeteren van leefbare inkomens voor werknemers.
 • Gemeenschapsontwikkeling: Het ondersteunen van programma’s die de levenskwaliteit van individuen en families in de industrie verbeteren.
 • Sociale Verificatie: Het aannemen van derden verificatie om sociale omstandigheden te monitoren en te verbeteren.

De Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) Programma’s

Om hun impact te maximaliseren, heeft SIFAV drie programma’s ontwikkeld die correleren met hun kern duurzaamheidsdoelen:

Het Milieuprogramma is gericht op het meten en verminderen van de ecologische voetafdruk van prioritaire producten. Het richt zich op klimaatverandering, watergebruik en voedselverspilling, met belangrijke initiatieven zoals het verminderen van koolstofemissies, het implementeren van waterstandaarden en het minimaliseren van voedselverspilling in de toeleveringsketen.

Het Sociale Programma is ontworpen om positieve effecten te genereren op arbeidsomstandigheden en leefbare lonen. Dit programma richt zich op fatsoenlijke lonen, veilige werkomgevingen en gemeenschapsontwikkeling. De belangrijkste initiatieven zijn het waarborgen van eerlijke lonen, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het ondersteunen van gemeenschapsprogramma’s.

Het Due Diligence Programma streeft naar het vergroten van transparantie en continue verbetering in de toeleveringsketen. Het concentreert zich op risicorapportage, mensenrechten en milieubeleid. Belangrijke initiatieven zijn jaarlijkse risicorapportage, het implementeren van robuuste due diligence beleidsmaatregelen en het uitvoeren van derden sociale verificatie.

Vooruitgang

SIFAV heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het bevorderen van duurzame praktijken, met effecten op milieu-, economische en sociale aspecten. Op milieugebied hebben duurzame landbouwpraktijken geleid tot verbeterde bodemgezondheid, verminderd pesticidengebruik en het behoud van biodiversiteit, wat zorgt voor de langetermijn duurzaamheid van de landbouwproductie. Economisch gezien heeft het bevorderen van eerlijke handel en het verbinden van boeren met duurzame markten de economische levensvatbaarheid van landbouwbedrijven vergroot, de inkomens van boeren verhoogd en de prijzen voor consumenten gestabiliseerd. Sociaal heeft SIFAV de arbeidsomstandigheden verbeterd, eerlijke lonen gewaarborgd en gemeenschapsontwikkelingsprogramma’s ondersteund, waardoor de algehele levenskwaliteit van degenen die betrokken zijn bij de fruit- en groentesector is verbeterd.

Hoe SIFAV Werkt

SIFAV opereert door middel van gezamenlijke actie, waarbij retailers, handelaren, maatschappelijke organisaties en partners worden verenigd om gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelen te bereiken. Het ondersteunt kleinschalige boeren door hen te helpen integreren in wereldwijde toeleveringsketens en duurzame praktijken over te nemen. Praktische ondersteuning wordt geboden via duurzaamheidsinstrumenten, beleidsmaatregelen en benaderingen ontwikkeld met deskundige input. Door krachten te bundelen, boeken SIFAV-partners aanzienlijke vooruitgang richting een duurzame sector voor verse producten.

Lees hier meer: SIFAV.com

Wilt u meer weten over certificaten, standaarden of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen.