Sustainable farmer in field

SAI Platform

Het Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform is een wereldwijde organisatie die tot doel heeft duurzame landbouwpraktijken te promoten en bedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen voor een duurzamere toekomst. Het platform werkt samen met belanghebbenden in de voedsel- en landbouwwaardeketen, waaronder boeren, verwerkers, detailhandelaren en ngo’s, om duurzaamheidsnormen, -instrumenten en best practices te ontwikkelen en te implementeren.

HOE HET WERKT

Een manier waarop het SAI bedrijven helpt naar een duurzame toekomst, is door duurzaamheidsnormen te ontwikkelen en te promoten. Het SAI platform heeft de Farm Sustainability Assessment (FSA) ontwikkeld, een tool die boeren en producenten helpt hun duurzaamheidsprestaties te beoordelen op verschillende gebieden, waaronder ecologische, sociale en economische factoren. De FSA biedt een raamwerk voor continue verbetering, helpt landbouwers om verbeterpunten te identificeren en actieplannen te ontwikkelen om deze aan te pakken. Het platform werkt ook samen met retailers en voedingsbedrijven om duurzaamheidsnormen en certificeringsprogramma’s te ontwikkelen die duurzame productiepraktijken erkennen en belonen.

Een andere manier waarop het SAI Platform bedrijven ondersteunt op weg naar een duurzame toekomst, is door middel van capaciteitsopbouw en het delen van kennis. Het SAI biedt trainingen en workshops aan boeren en producenten over duurzame landbouwpraktijken, zoals bodemgezondheid, waterbehoud en behoud van biodiversiteit. Het platform biedt ook middelen en tools voor bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren, zoals begeleiding bij duurzame inkoop en supply chain management.

DE ROL VAN HET SAI PLATFORM BIJ HET FACILITEREN VAN SAMENWERKING

Het SAI platform stimuleert samenwerking en betrokkenheid in de waardeketen van voedsel en landbouw. Het samenbrengen van stakeholders uit verschillende sectoren en regio’s om kennis uit te wisselen, best practices te delen en samen te werken aan een duurzamere toekomst. Het SAI gaat ook in gesprek met beleidsmakers en andere belanghebbenden om te pleiten voor beleid en initiatieven die duurzame landbouw ondersteunen.

TEN SLOTTE

Het SAI platform speelt een cruciale rol bij het bevorderen van duurzaamheid in de voedsel- en landbouwsector. Door duurzaamheidsnormen en -instrumenten te ontwikkelen, capaciteitsopbouw en kennisdeling aan te bieden, en samenwerking en betrokkenheid te faciliteren, helpt het SAI platform bedrijven hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Lees hier meer: Sustainable Agriculture Initiative

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.