Factory

ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (KMS), opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO) in 1987. De norm schetst een reeks vereisten waaraan organisaties zich moeten houden om ervoor te zorgen dat hun producten en diensten consistent voldoen aan klant- en wettelijke vereisten. Dit artikel gaat in op het verleden, het heden en de toekomst van de ISO 9001-certificering.

DE GESCHIEDENIS VAN ISO 9001

ISO 9001:1987 was de eerste versie van de norm en richtte zich op kwaliteitsborging. De norm verplichtte organisaties om een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren, kwaliteitsaudits uit te voeren en registers bij te houden om naleving aan te tonen. Deze versie van de norm is in 1994 herzien om meer nadruk te leggen op klanttevredenheid en continue verbetering.

In 2000 werd de certificering opnieuw herzien om aan te sluiten bij andere managementsysteemnormen, zoals ISO 14001 voor milieubeheer en ISO 45001 voor beheer van gezondheid en veiligheid op het werk. Deze herziening benadrukte de procesbenadering van kwaliteitsmanagement en legde meer nadruk op leiderschap, klantgerichtheid en continue verbetering.

WAAR STAAN WE NU?

De meest recente versie van ISO 9001 is gepubliceerd in 2015 en bevat meer aandacht voor risicogebaseerd denken en de context van de organisatie. Deze herziening vereist dat organisaties risico’s en kansen in hun activiteiten identificeren en aanpakken en rekening houden met de externe factoren die van invloed kunnen zijn op hun QMS.

ISO 9001-certificering blijft relevant en belangrijk in de huidige tijd. Organisaties die gecertificeerd zijn tonen hun toewijding aan kwaliteitsbeheer en continue verbetering, wat kan helpen om het vertrouwen van de klant op te bouwen en het concurrentievermogen te verbeteren. Volgens het ISO-onderzoek uit 2020 waren er wereldwijd 1.165.386 geldige certificaten voor ISO 9001.

DE TOEKOMST VAN ISO 9001

ISO 9001 zal zich in de toekomst waarschijnlijk blijven ontwikkelen om relevant te blijven voor veranderende bedrijfsbehoeften en klantverwachtingen. Mogelijke gebieden voor toekomstige herziening zijn onder meer de integratie van digitale technologieën en een betere afstemming op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Er is ook een groeiende trend naar geïntegreerde managementsystemen, die meerdere managementsysteemstandaarden combineren in één samenhangend raamwerk. Organisaties kunnen onder andere proberen hun kwaliteitsmanagement-, milieumanagement- en arbomanagementsystemen te integreren om dubbel werk te verminderen en de algehele effectiviteit te verbeteren.

CONCLUSIE

ISO 9001-certificering heeft een lange weg afgelegd sinds de start in 1987. De norm is geëvolueerd om meer nadruk te leggen op klanttevredenheid, continue verbetering, risicogebaseerd denken en de context van de organisatie. ISO certificering blijft ook vandaag relevant en zal zich in de toekomst waarschijnlijk blijven ontwikkelen om te voldoen aan veranderende zakelijke behoeften en verwachtingen van klanten.

Lees hier meer: ISO.org

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.