African woman farming

Ethical Trading Initiative (ETI) base code

De basiscode van het Ethical Trading Initiative (ETI) is een reeks internationaal erkende arbeidsnormen die tot doel hebben ethische werkomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens te bevorderen. De ETI base code dekt een breed scala aan arbeidsrechten, waaronder vrijheid van vereniging, eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden.

WAT IS DE ETI BASE CODE?

De ETI Base Code is in 1998 opgesteld door het Ethical Trading Initiative, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de levens van werknemers in wereldwijde toeleveringsketens. De Basiscode bevat principes die betrekking hebben op arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden, waaronder vrijheid van vereniging, geen dwangarbeid, geen kinderarbeid, eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden.

De ETI Base Code wordt algemeen erkend als maatstaf voor ethische arbeidspraktijken en wordt door veel bedrijven, ngo’s en overheden gebruikt om de arbeidsomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens te beoordelen.

VOORDELEN VAN DE ETI BASE CODE

Voordelen voor werknemers

Beschermt arbeidsrechten – De ETI-basiscode beschermt de fundamentele rechten van werknemers, waaronder het recht om vakbonden op te richten en zich bij vakbonden aan te sluiten, het recht op een leefbaar loon en het recht op een veilige en gezonde werkomgeving.

Verbetert de arbeidsomstandigheden – de Base Code bevat duidelijke normen voor arbeidsomstandigheden, die kunnen helpen om de omstandigheden te verbeteren voor werknemers in bedrijfstakken waar arbeidsmisbruik veel voorkomt.

Geeft werknemers meer mogelijkheden – Door de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen te bevorderen, kan de Base Code werknemers meer zeggenschap geven en hen inspraak geven in beslissingen die van invloed zijn op hun arbeidsomstandigheden.

Voordelen voor werkgevers

Bevordert ethische praktijken – Door de ETI Base Code aan te nemen, kunnen bedrijven blijk geven van hun toewijding aan ethische arbeidspraktijken en verantwoord zakelijk gedrag bevorderen.

Vermindert bedrijfsrisico’s – Bedrijven die de Base Code implementeren, kunnen het risico op negatieve publiciteit, juridische stappen en verstoringen in de toeleveringsketen die het gevolg kunnen zijn van arbeidsmisbruik verminderen.

Verbetert de reputatie – Door ethische arbeidspraktijken te bevorderen, kunnen bedrijven hun reputatie verbeteren en consumenten aanspreken die zich zorgen maken over sociale en milieukwesties.

Voordelen voor consumenten

Ondersteunt ethische consumptie – Consumenten die producten kopen die zijn geproduceerd in overeenstemming met de ETI Base Code, kunnen ethische consumptie ondersteunen en verantwoord zakelijk gedrag aanmoedigen.

Bevordert transparantie – Bedrijven die de Base Code aannemen, zijn verplicht om verslag uit te brengen over hun arbeidspraktijken, wat de transparantie kan bevorderen en consumenten in staat kan stellen weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen.

Verbetert supply chain management – Door ethische arbeidspraktijken te bevorderen, kan de Base Code helpen om supply chain management te verbeteren en het risico op arbeidsmisbruik in wereldwijde supply chains te verminderen.

CONCLUSIE

De ETI-basiscode is een reeks internationaal erkende arbeidsnormen die ethische arbeidsomstandigheden in wereldwijde toeleveringsketens kunnen bevorderen. Door de arbeidsrechten te beschermen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren, ethische praktijken te bevorderen en de transparantie te vergroten, kan de Base Code zowel werknemers, werkgevers als consumenten ten goede komen.

 

Lees hier meer: Ethicaltrade.org

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.