Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven keurmerk is in 2007 opgericht door de Dierenbescherming, een Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie. Het keurmerk is ontstaan als een reactie op de groeiende bezorgdheid over dierenwelzijn in de veehouderij. Sindsdien heeft het keurmerk zich ontwikkeld en uitgebreid. Het wordt tegenwoordig niet alleen in Nederland gebruikt, maar reikt uit naar andere Europese landen. 

De belangrijkste doelstelling van het Beter Leven keurmerk is consumenten helpen bij het maken van ethische keuzes bij de aankoop van vlees, eieren en zuivelproducten. Het stimuleert boeren om diervriendelijkere praktijken te implementeren en transparantie te bieden over de herkomst van hun producten.

HOE WERKT HET BETER LEVEN KEURMERK?

Om het Beter Leven keurmerk te behalen, moen voldaan worden aan specifieke criteria. Welke dat zijn verschilt per dier en product, maar onderstaand vindt u een aantal voorbeelden: 

Ruimte en leefomstandigheden: Organisaties moeten ervoor zorgen dat dieren voldoende ruimte hebben om natuurlijk gedrag te vertonen. Dit omvat zaken zoals vrije uitloop voor kippen en varkens, comfortabele ligplaatsen voor vee, en voldoende afleidingsmateriaal voor leghennen. 

Gezondheid en welzijn: Dieren moeten gezond zijn en niet onnodig lijden. Dit omvat voldoende voiding en toegang tot schoon drinkwater en medische zorg. Het gebruik van antibiotica moet beperkt worden. 

Transport en slacht: Het welzijn van dieren tijdens transport en slacht is ook van belang voor dit keurmerk. Organisaties moeten voldoen aan specifieke normen om stress en leed voor dieren tijdens deze processen te minimaliseren. 

Transparantie en traceerbaarheid: Het Beter Leven keurmerk vereist dat organisaties transparant zijn over de herkomst van hun producten en dat er een systeem voor traceerbaarheid is. Dit helpt consumenten bij het maken van geïnformeerde keuzes door de volledige keten heen. 

Het keurmerk heeft verschillende niveaus (1 tot 3 sterren) om de mate van dierenwelzijn aan te geven, waarbij 3 sterren de hoogste standaard vertegenwoordigen. 

VOORDELEN VAN BETER LEVEN

Het Beter Leven keurmerk is een belangrijk initiatief dat consumenten de mogelijkheid biedt om bewuste keuzes te maken en tegelijkertijd het welzijn van dieren in de veehouderijsector bevordert. Het heeft zijn stempel gedrukt op de voedingsindustrie en blijft een inspirerend voorbeeld van hoe consumenteninvloed kan leiden tot positieve veranderingen in de samenleving. 

Lees meer: Beter Leven keurmerk

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.