Green futuristic city

Horti Footprint Emissie Calculator

De laatste jaren is er toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu, met name met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen. De tuinbouwsector vormt daarop geen uitzondering, aangezien deze een belangrijke bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. Naar aanleiding hiervan is de Horti Footprint emissiecalculator ontwikkeld om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van iedereen in de keten.

WAT DOET DE HORTI FOOTPRINT EMISSIECALCULATOR?

De Horti Footprint emissiecalculator is een tool waarmee bedrijven in de tuinbouw hun CO2-uitstoot kunnen meten en analyseren. De calculator houdt rekening met verschillende factoren, zoals energieverbruik, transport en afvalbeheer. Door de calculator te gebruiken, kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun ecologische voetafdruk en gebieden identificeren waar ze hun uitstoot kunnen verminderen.

De Horti Footprint-emissiecalculator is gebaseerd op het idee van levenscyclusanalyse (LCA). LCA is een methodiek die rekening houdt met de gehele levenscyclus van een product of dienst, van grondstofwinning tot verwijdering. De Horti Footprint-emissiecalculator past deze benadering toe op de tuinbouwsector, waardoor bedrijven inzicht krijgen in de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het gehele productieproces.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE EMISSIESCALCULATOR?

Een van de belangrijkste voordelen van de Horti Footprint-emissiecalculator is dat bedrijven hiermee gebieden kunnen identificeren waar ze hun uitstoot kunnen verminderen. Als de calculator bijvoorbeeld aangeeft dat de transportemissies van een bedrijf hoog zijn, kunnen ze overwegen om efficiëntere voertuigen te gebruiken of de afgelegde afstand te verkleinen. Evenzo, als de calculator laat zien dat het energieverbruik van een bedrijf hoog is, kunnen ze overwegen om hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windenergie te gebruiken. Vervolgens helpt de calculator om toekomstige scenario’s te demonstreren en de impact van elke overwogen verandering te meten.

Naast het helpen van individuele bedrijven, helpt de Horti Footprint-emissiecalculator ook om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van iedereen in de keten. Door de calculator te gebruiken, kunnen bedrijven een beter inzicht krijgen in de uitstoot van hun leveranciers en klanten. Deze informatie kan worden gebruikt om gebieden voor samenwerking en verbetering in de gehele toeleveringsketen van de tuinbouw te identificeren en te werken aan een duurzamere toekomst.

 

Meer informatie vind je hier

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.