Illustration depicting a global food supply chain, including farms, factories and retailers to depict the process of GFSI Benchmarking

GFSI Benchmarking: Een Uitgebreide Gids

In de hedendaagse wereldmarkt zijn de veiligheid en kwaliteit van voedingsproducten van het grootste belang. Met een ingewikkeld netwerk van toeleveringsketens die zich over continenten uitstrekken, is het waarborgen van de integriteit van voedingsartikelen van boerderij tot op je bord een complexe uitdaging geworden. Hier speelt het Global Food Safety Initiative (GFSI) een cruciale rol. GFSI-benchmarking is een essentieel proces binnen dit ecosysteem, ontworpen om voedselveiligheidsnormen wereldwijd te harmoniseren, daarmee de voedselveiligheid te verhogen, voedselgerelateerde ziekten te verminderen en het consumentenvertrouwen in de wereldwijde voedselvoorziening te versterken.

Wat is GFSI?

Het Global Food Safety Initiative (GFSI) is een door het bedrijfsleven aangedreven initiatief voor de continue verbetering van voedselveiligheidsbeheersystemen om vertrouwen in de levering van veilig voedsel aan consumenten wereldwijd te garanderen. Gelanceerd in 2000 door het Consumer Goods Forum (CGF), volgend op een aantal voedselveiligheidscrises die het consumentenvertrouwen ernstig aantastten, streeft GFSI ernaar belanghebbenden uit de wereldwijde voedselindustrie samen te brengen om te werken aan het bevorderen van voedselveiligheidsnormen.

GFSI geeft zelf geen certificeringen uit; in plaats daarvan beoordeelt het bestaande voedselveiligheidsnormen tegen haar vastgestelde criteria. Door dit te doen, erkent GFSI deze normen als robuuste kaders voor voedselveiligheidsbeheer, in staat om haar doelstelling “eenmaal gecertificeerd, overal geaccepteerd” te bereiken.

Het GFSI Benchmarking proces

Het benchmarkingproces is een uitgebreide, systematische evaluatie van voedselveiligheidsbeheerschema’s tegen de GFSI Benchmarkingvereisten. Deze vereisten worden ontwikkeld met inbreng van voedselveiligheidsexperts en belanghebbenden van over de hele wereld, zodat ze de laatste wetenschap, technologie en regelgevende verwachtingen weerspiegelen.

Stappen in het GFSI Benchmarkingproces

  1. Indiening van de Aanvraag: Een voedselveiligheidscertificeringsprogramma vraagt om GFSI-benchmarking door een gedetailleerde aanvraag in te dienen.
  2. Eerste beoordeling: GFSI voert een eerste beoordeling van de aanvraag uit om de documentatie tegen de GFSI Benchmarkingvereisten te beoordelen.
  3. Locatiebezoek: Een GFSI-team bezoekt daadwerkelijke locaties die onder het aanvragende programma zijn gecertificeerd om de implementatie van de standaard in actie te observeren.
  4. Openbare Consultatie: De bevindingen van de benchmarking worden onderworpen aan een openbare consultatiefase, waarbij belanghebbenden de resultaten kunnen beoordelen en becommentariëren.
  5. Beslissing van het GFSI-bestuur: Rekening houdend met het gehele benchmarkingproces en de feedback van belanghebbenden, neemt het GFSI-bestuur een definitieve beslissing over erkenning.
  6. Continue Verbetering: Eenmaal erkend, moeten normen voldoen aan de Benchmarkingvereisten en elke vier jaar opnieuw worden beoordeeld, of wanneer significante wijzigingen worden aangebracht aan de standaard of de benchmarkingvereisten.

Voordelen van GFSI Benchmarking

Harmonisatie van Normen:

Door verschillende voedselveiligheidsnormen te benchmarken, bevordert GFSI de harmonisatie van voedselveiligheidspraktijken wereldwijd, waardoor de noodzaak voor meerdere certificeringen afneemt.

Verhoogde Voedselveiligheid:

Erkenning door GFSI is een getuigenis van de robuustheid van een certificeringsprogramma in het beheren van voedselveiligheidsrisico’s, en draagt zo bij aan de algehele verbetering van de voedselveiligheid.

Efficiëntie in de Toeleveringsketen:

De wederzijdse acceptatie van GFSI-erkende certificeringen onder kopers en retailers stroomlijnt de leverancierskwalificatieprocessen, wat de efficiëntie van de toeleveringsketen verbetert.

Consumentenvertrouwen:

De rol van GFSI in het verbeteren van voedselveiligheidspraktijken helpt het vertrouwen van de consument in de veiligheid van de voedselvoorziening te versterken.

Uitdagingen en Overwegingen

Ondanks de talrijke voordelen, is het GFSI benchmarkingproces niet zonder uitdagingen. De complexiteit en kosten van het behalen en onderhouden van de gebenchmarkte normen kunnen aanzienlijk zijn, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Verder vereist de dynamische aard van de wetenschap rond voedselveiligheid en de wereldwijde regelgeving continue updates aan de GFSI Benchmarkingvereisten, wat voortdurende waakzaamheid en aanpassing door gecertificeerde entiteiten noodzakelijk maakt.

De Toekomst van GFSI Benchmarking

De toekomst van GFSI benchmarking ziet er veelbelovend uit, met lopende inspanningen om opkomende voedselveiligheidskwesties, zoals voedselfraude en voedselverdediging, in haar criteria op te nemen. Daarnaast verkennen ze manieren om digitale technologieën te benutten om de efficiëntie en effectiviteit van het benchmarkingproces en de voedselveiligheidsaudits te verbeteren.

 

Wil je meer leren over certificaten, normen, of vragenlijsten en hoe je deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software om te ontdekken hoe wij kunnen helpen.