Greenhouse

Greenhouse Sustainability (voorheen Greenhouse Marketeers)

Greenhouse Sustainability speelt een belangrijke rol bij het helpen van bedrijven in de tuinbouwsector bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk en het verbeteren van duurzaamheidsprestaties. Door middel van beoordelingen van de CO2-voetafdruk, consultancy en het vertellen van verhalen helpt Greenhouse Sustainability bedrijven bij het identificeren van verbeterpunten, het implementeren van duurzame praktijken die hun impact op het milieu verminderen en het delen van hun verhaal.

WAT IS GREENHOUSE SUSTAINABILITY?

Greenhouse Sustainability is een Nederlandse organisatie die bedrijven in de tuinbouwsector helpt hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzaamheidsprestaties te verbeteren. De organisatie biedt een scala aan diensten, waaronder beoordelingen van de CO2-voetafdruk, advies over emissiereductie en het compenseren van investeringsprojecten. Via deze diensten helpen ze bedrijven bij het identificeren van verbeterpunten en het implementeren van duurzame praktijken die hun impact op het milieu verminderen.

Greenhouse Sustainability werkt nauw samen met telers, retailers en andere belanghebbenden in de tuinbouwsector om duurzame praktijken te identificeren en te implementeren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en het gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen minimaliseren. Hun primaire focus ligt op de glastuinbouw, die een bijzonder energie-intensieve sector is vanwege de behoefte aan verwarming, verlichting en andere apparatuur.

HOE HELPT GREENHOUSE SUSTAINABILITY BEDRIJVEN MET HUN FOOTPRINT?

Een van de belangrijkste manieren waarop Greenhouse Sustainability bedrijven helpt hun ecologische voetafdruk te verkleinen, is door middel van beoordelingen van de koolstofvoetafdruk. Deze beoordelingen meten de uitstoot van broeikasgassen die verband houden met de activiteiten van een bedrijf, inclusief energieverbruik, transport en afvalbeheer. De beoordelingen geven bedrijven een gedetailleerd inzicht in hun ecologische voetafdruk en identificeren mogelijkheden om de uitstoot te verminderen. Daarnaast kunnen ze ook begeleiding bieden bij het stellen van doelen voor emissiereducties en het ontwikkelen van actieplannen om deze doelen te bereiken.

Aangezien duurzaamheid een hot topic is geworden, biedt Greenhouse Sustainability ook storytelling-diensten aan hun klanten. Zo vertaalt de organisatie de duurzaamheidsinspanningen van de klant in beeldmateriaal voor hun relaties.

EEN KOOLSTOFCALCULATOR VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Een van de opmerkelijke prestaties van Greenhouse Sustainability is de ontwikkeling van de Carbon Calculator, een tool waarmee glastuinders hun ecologische voetafdruk kunnen berekenen en gebieden kunnen identificeren waar ze hun uitstoot kunnen verminderen. De tool houdt rekening met factoren als energieverbruik, transport en afvalbeheer en geeft telers aanbevelingen voor het verminderen van emissies en het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties.

Greenhouse Sustainability werkt ook nauw samen met retailers en andere belanghebbenden in de tuinbouwsector om duurzame praktijken te promoten en het bewustzijn te vergroten over het belang van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit omvat deelname aan branche-evenementen, het produceren van educatieve middelen en het betrekken van consumenten om duurzame aankoopbeslissingen te bevorderen.

DE KOOLSTOFVOETAFDRUK VAN DE TUINBOUWINDUSTRIE VERLAGEN

In de afgelopen jaren staat de tuinbouwsector onder toenemende druk om de impact op het milieu te verminderen en duurzamer te werk te gaan. Greenhouse Sustainability is op dit gebied toonaangevend geworden en biedt telers de tools en ondersteuning die ze nodig hebben om milieuvriendelijker te worden en hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Naarmate consumenten zich meer bewust worden van de milieu-impact van de producten die ze kopen, zal hun werk nog belangrijker worden bij het bevorderen van duurzame productiepraktijken en het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de tuinbouwsector.

 

Lees hier meer

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.