watercolor of planet earth

On the way to Planet Proof

On the Way to Planet Proof is een certificeringsprogramma in Nederland dat duurzame en milieuvriendelijke landbouwpraktijken promoot. Het is gebaseerd op de principes van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en omvat een breed scala aan producten, waaronder fruit, groenten, bloemen en vee. Het programma beoordeelt boerderijen en faciliteiten op hun milieuprestaties en bevordert de toepassing van best practices op gebieden als water- en energiegebruik, biodiversiteit en klimaatverandering.

WAT KAN ON THE WAY TO PLANET PROOF GECERTIFICEERD ZIJN?

  • Akkerbouwgewassen, groenten en fruit
  • Sierteelt
  • Handel & Detailhandel
  • Bereide en bewerkte producten

VOORDELEN VOOR CERTIFICAATHOUDERS

On the Way to Planet Proof-certificering kan helpen de markttoegang voor boerderijen en faciliteiten te vergroten. Veel retailers en foodservice providers in Nederland eisen dat hun leveranciers On the Way to Planet Proof gecertificeerd zijn. Dit komt omdat ze ervoor willen zorgen dat de producten die ze kopen op een duurzame en milieuvriendelijke manier worden geproduceerd.

Daarnaast kan On the Way to Planet Proof-certificering boerderijen en faciliteiten ook helpen hun operationele efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. De normen vereisen dat boerderijen en faciliteiten de beste werkwijzen implementeren op gebieden zoals het bijhouden van gegevens, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid. Dit kan hen helpen om problemen sneller te identificeren en aan te pakken, wat in de loop van de tijd kan leiden tot kostenbesparingen.

En tot slot verbetert deze certificering niet alleen het imago van het bedrijf, maar biedt het ook effectieve tools voor risicobeheer om incidenten en onverwachte kosten die daaruit voortvloeien te voorkomen.

ON THE WAY TO PLANET PROOF CERTIFICERINGSPROCES

Ten eerste toetst het bedrijf of bedrijf zichzelf aan de eisen voor certificering. Nadat ze hebben bevestigd dat ze in aanmerking komen voor certificering, is de volgende stap het kiezen van de certificatie-instelling en het registreren bij hen. Het certificeringsproces wordt uitgevoerd door een beoordeling ter plaatse door een onafhankelijke auditor. De auditor beoordeelt de milieuprestaties van de boerderij of faciliteit op gebieden als water- en energieverbruik, biodiversiteit en klimaatverandering.

 

Lees hier meer

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.