Indian farmer walking through fields

GGN label

Het GGN (GlobalG.A.P. nummer) is een uniek identificatienummer dat wordt toegewezen aan gecertificeerde producten om hun herkomst en naleving van GlobalG.A.P. normen. Het GGN label is een productlabel dat het GGN-nummer en andere relevante informatie bevat, zoals de productnaam, certificerende instantie en het land van herkomst. Dit label wordt gebruikt om transparantie en traceerbaarheid te bieden in de hele toeleveringsketen, van boerderij tot consument.

WAAROM EEN GGN LABEL VERKRIJGEN?

Het GGN keurmerk is een aanduiding van gecertificeerde, verantwoorde landbouw en transparantie die in het leven is geroepen om consumenten te helpen bij het maken van duurzame en gezonde keuzes. Op deze manier kunt u uw product laten opvallen in een drukke markt en uw toewijding aan integriteit en verantwoordelijkheid in de landbouw aantonen. Het kan ook helpen de markttoegang voor boerderijen en voorzieningen te vergroten. Veel retailers en foodserviceproviders over de hele wereld erkennen het GGN label als een symbool van uitzonderlijke duurzaamheidsprestaties en kopen bij voorkeur producten van GGN gecertificeerde boerderijen en faciliteiten. Dit kan nieuwe marktkansen bieden voor GGN gecertificeerde bedrijven.

BEOORDELINGSPROCES

Het GGN-beoordelingsproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke auditor en omvat een beoordeling van de managementpraktijken en productieprocessen van de boerderij of faciliteit, evenals een onderzoek van hun administratie om naleving van de GGN-normen te waarborgen. De auditor zal ook bezoeken ter plaatse afleggen om de milieuprestaties van de boerderij of faciliteit te beoordelen op gebieden als biodiversiteit, waterbeheer en energieverbruik.

WAT ZIJN DE EISEN VOOR EEN GGN LABEL?

Om een product in aanmerking te laten komen voor een GGN-label, moet de boerderij of faciliteit een Integrated Farm Assurance (IFA)-certificaat hebben (of een GLOBALG.A.P.-equivalent gebenchmarkt schema), volledig voldoen aan de GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP) op boerderijniveau, Chain of Custody-certificering voor leden van de toeleveringsketen moet beschikbaar zijn en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het labelen van het product moet een GGN-labellicentie hebben.

Het GGN-label kan worden verkregen door boerderijen en inrichtingen die uitzonderlijke prestaties hebben laten zien op bepaalde gebieden van duurzaamheid, zoals biodiversiteit, waterbeheer en energieverbruik. Om in aanmerking te komen voor het GGN-keurmerk moet een boerderij of bedrijf een GlobalG.A.P. certificering en slagen voor een aanvullende beoordeling.

Aan de slag met het label:

  1. Controleer of uw product aan de eisen voldoet
  2. Maak een account aan op het GGN-portaal
  3. Zorg ervoor dat uw certificaten up-to-date zijn
  4. Vraag GGN-labellicentie aan via de portal

 

Lees hier meer: GlobalG.A.P.

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.