questionnaire

Self Assessment Questionnaires (SAQ)

Zelfevaluatievragenlijsten of Self Assessment Questionnaires (SAQ) worden in verschillende bedrijfstakken vaak gebruikt als hulpmiddel om operationele en managementpraktijken te evalueren en te verbeteren. In de tuinbouwsector worden SAQ gebruikt om duurzaamheidsprestaties te beoordelen en te verbeteren, verbeterpunten te identificeren en de voortgang in de loop van de tijd te volgen. SAQ’s zijn met name nuttig voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die mogelijk niet over de middelen of expertise beschikken om uitgebreidere duurzaamheidsbeoordelingen uit te voeren.

HOE WERKT EEN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE?

Een SAQ bestaat doorgaans uit een reeks vragen of uitspraken die betrekking hebben op verschillende aspecten van duurzaamheidsprestaties, zoals milieueffecten, sociale verantwoordelijkheid en economische levensvatbaarheid. De vragen kunnen meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie van beide zijn. De antwoorden worden gebruikt om een score of beoordeling te genereren, die kan worden gebruikt om de prestaties te vergelijken met industriestandaarden of best practices.

SAQ IN DE TUINBOUW

In de tuinbouwsector worden SAQ vaak gebruikt om duurzaamheidsprestaties te evalueren op gebieden als waterbeheer, gebruik van pesticiden, energie-efficiëntie, afvalbeheer en sociale verantwoordelijkheid. Een SAQ kan bijvoorbeeld vragen bevatten over het gebruik van geïntegreerde plaagbestrijdingspraktijken, de implementatie van maatregelen voor waterbesparing, de vermindering van afval door compostering of recycling, en het bieden van veilige en eerlijke werkomstandigheden voor werknemers.

WIE GEEFT VRAGENLIJSTEN VOOR ZELFBEOORDELING UIT?

SAQ’s kunnen worden ontwikkeld en beheerd door brancheverenigingen, ngo’s of certificeringsinstanties. De vragen kunnen worden toegesneden op specifieke subsectoren of regio’s, afhankelijk van de unieke uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid. De resultaten kunnen door bedrijven worden gebruikt om verbeterpunten te identificeren en actieplannen te ontwikkelen om deze aan te pakken. De SAQ kan ook worden gebruikt om de voortgang in de loop van de tijd bij te houden en verbeteringen aan te tonen aan belanghebbenden, zoals klanten, investeerders en toezichthouders.

SAMENGEVAT

Het gebruik van SAQ’s in de tuinbouw is een waardevol hulpmiddel voor het beoordelen en verbeteren van duurzaamheidsprestaties. SAQ’s kunnen bedrijven helpen bij het identificeren van verbeterpunten, het vergelijken met industriestandaarden en het volgen van de voortgang in de loop van de tijd. Door SAQ’s te gebruiken, kunnen tuinbouwbedrijven hun duurzaamheidsprestaties verbeteren en hun betrokkenheid bij duurzame praktijken aantonen.

 

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.