Picture of a farm field with crops and the sun hanging low, shining it's rays over the field.

MPS-ABC: Meer Dan Alleen een Certificaat

De MPS-ABC standaard is het bewijs van de inzet van Nederlandse kwekers om de kwaliteit en duurzaamheid van de gehele sierteeltsector te verbeteren. Deze standaard werd 25 jaar geleden in het leven geroepen en is meer dan alleen een certificaat; het dient als een krachtig controlemiddel waarmee bedrijven actief hun impact op het milieu kunnen verminderen.

Hoe werkt de MPS-ABC Certificering?

Het proces begint met een eenvoudige stap – het aanvragen van een offerte. Vervolgens starten bedrijven met de milieuregistratie, waarbij ze zich richten op cruciale aspecten zoals gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval. Het controleproces om de certificering als nog niet gecertificeerde teler te ontvangen duurt 13 periodes van vier weken, wat resulteert in ongeveer een jaar aan gegevensverzameling. Na dit jaar ondergaat het bedrijf een grondige audit.

Na een succesvolle audit, en na het voltooien van 13 geregistreerde periodes, krijgen bedrijven een MPS-A+, -A, -B, of -C kwalificatie, gepaard met een bijbehorend certificaat. Organisaties die nog geen volledige registratiecyclus hebben doorlopen, krijgen een nieuwe classificatie: -S. Deze gestructureerde aanpak, van initiatief tot certificering, onderstreept het streven van MPS om bedrijven bij elke stap te begeleiden en in staat te stellen hun verantwoordelijkheid voor het milieu te nemen en te tonen.

Dankzij deze puntsgewijze beoordeling worden bedrijven zich bewust van hun verbruik op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en water.

Belangrijkste Kenmerken

MPS-ABC heeft een aantal belangrijke kenmerken die het een cruciale aanwinst maken voor sierteeltbedrijven. De standaard garandeert een nauwgezette milieuregistratie en voldoet aan de strenge eisen van zowel FSI (Floriculture Sustainability Initiative) als MPS-GAP. Met een gebruiksvriendelijke interface maakt het een naadloze online registratie van het verbruik mogelijk, aangevuld met digitale kwartaaloverzichten. Dit verbetert niet alleen de operationele efficiëntie, maar zorgt ook voor een transparant documentatieproces. Bovendien dient de kwalificatie van MPS-ABC als een onderscheidend marketingvoordeel, waardoor bedrijven hun milieu-inzet en inspanningen op het gebied van duurzaamheid prominent kunnen laten zien.

Voordelen van MPS-ABC

Kiezen voor MPS-ABC voor milieucertificering biedt sierteeltbedrijven persoonlijke begeleiding, uitgebreide dienstverlening en een transparante kostenstructuur. Dankzij de wereldwijde erkenning, vergroot de certificering de internationale betrouwbaarheid van de gecertificeerde organisatie. MPS-ABC is niet alleen een standaard, maar biedt ook waardevolle inzichten in milieuprestaties en dient als managementsysteem voor duurzaamheid. Het fungeert bovendien als basis voor andere MPS-certificeringen, die de nadruk leggen op traceerbaarheid, milieubescherming, veiligheid, hygiëne en sociale verantwoordelijkheid. Kortom, MPS-ABC is een strategisch hulpmiddel dat bedrijven in staat stelt zich aan te sluiten bij duurzaamheidsprincipes, hun marktpositie te verbeteren en actief bij te dragen aan een duurzamere sierteeltsector wereldwijd.

 

Meer informatie: My-MPS.com

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen.