Photo of the inside of a glass greenhouse filled with tomato plants with unripe tomatoes

MPS-GRASP Uitgelegd: Bevordering van sociale verantwoordelijkheid in de landbouw

Dit artikel vertelt MPS-GRASP, en verheldert het doel, de kernonderdelen, de voordelen en hoe het bijdraagt aan de bredere doelen van duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw. In de complexe wereld van de mondiale landbouw is het waarborgen van ethische praktijken en sociale verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen een topprioriteit voor bedrijven, consumenten en regelgevers. Onder de diverse normen en certificeringen die zijn ontwikkeld om aan deze zorgen tegemoet te komen, springt de GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP) eruit als een cruciaal component, met name wanneer geïntegreerd met het MPS (Meer Profitabele Duurzaamheid) certificeringssysteem.

Wat is MPS-GRASP?

MPS-GRASP is een aanvullende module ontwikkeld om in samenwerking met de MPS-ABC certificering te werken, een goed gevestigde standaard die focust op milieuaspecten van landbouwproductie. Terwijl MPS-ABC de milieu-duurzaamheidspraktijken van producenten beoordeelt en certificeert, voegt GRASP een essentiële laag toe door sociale praktijken binnen landbouwoperaties te evalueren. Het is een vrijwillige module ontworpen voor GLOBALG.A.P. gecertificeerde producenten die hun toewijding willen aantonen aan het handhaven van goede sociale normen in hun landbouwoperaties.

Doelstellingen van MPS-GRASP

Het primaire doel van MPS-GRASP is om te zorgen en aan te tonen dat sociale praktijken binnen de landbouwsector zich houden aan wereldwijd erkende principes. Het focust op:

Gezondheid en Veiligheid van Werknemers: Het garanderen van een veilige werkomgeving en het bevorderen van normen voor gezondheid en veiligheid.

Rechten en Arbeidspraktijken van Werknemers: Het handhaven van de rechten van werknemers, inclusief eerlijke lonen, werktijden en vrijheid van vereniging.

Sociaal Beheersysteem: Het opzetten van een beheersysteem dat continue verbetering in sociale verantwoordelijkheid ondersteunt.

Kernonderdelen van MPS-GRASP

De certificatiebeoordeling focust op verschillende sleutelgebieden, waaronder:

Verantwoordelijkheid van het Management: De toewijding van het management om sociale normen te handhaven.

Vertegenwoordiging van Werknemers en Sociale Commissie: Mechanismen voor werknemers om hun zorgen te uiten en deel te nemen aan sociaal beheer.

Sociaal Beleid en Beheer van het Sociaal Systeem: Beleid en systemen om sociale praktijken te beheren en te verbeteren.

Bewustzijn en Competentie: Trainings- en bewustwordingsprogramma’s voor werknemers over hun rechten en gezondheids- & veiligheidsmaatregelen.

Arbeidsomstandigheden van Werknemers: Beoordelingen van arbeidsomstandigheden, leefomstandigheden (indien van toepassing), loonsystemen en contractpraktijken.

Voordelen van MPS-GRASP Certificering

Het behalen van MPS-GRASP certificering biedt tal van voordelen voor landbouwproducenten:

  1. Verbeterde Reputatie: Toont toewijding aan sociale verantwoordelijkheid, verbetert het merkimago en het vertrouwen van klanten.
  2. Markttoegang: Voldoet aan de eisen van kopers en retailers die ethische en duurzame sourcing prioriteren.
  3. Verbeterd Welzijn van Werknemers: Leidt tot betere werkomstandigheden, wat de productiviteit en het behoud van werknemers kan verbeteren.
  4. Risicobeheer: Identificeert en vermindert sociale nalevingsrisico’s binnen de toeleveringsketen.
  5. Continue Verbetering: Stimuleert voortdurende verbetering in sociale praktijken.

Implementatieproces

De implementatie omvat verschillende stappen, beginnend vanaf de initiële beslissing om een GRASP-beoordeling te ondergaan, via voorbereiding en zelfbeoordeling, tot de uiteindelijke externe audit uitgevoerd door een door GLOBALG.A.P. goedgekeurde certificeringsinstantie. Producenten moeten bewijs van naleving met GRASP-criteria leveren, inclusief documentatie, interviews met werknemers en plaatsinspecties.

Samenvatting

MPS-GRASP vertegenwoordigt een essentieel initiatief voor het incorporeren van sociale verantwoordelijkheid in de duurzaamheidsagenda van de landbouwsector. Door milieu-duurzaamheid te aligneren met ethische arbeidspraktijken, biedt het een uitgebreide aanpak voor duurzame landbouw die producenten, werknemers en consumenten ten goede komt. Naarmate het wereldwijde bewustzijn en de vraag naar maatschappelijk verantwoorde producten blijven groeien, zullen certificeringen zoals MPS-GRASP een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van de landbouw.

Dit initiatief benadrukt niet alleen de toewijding van de landbouwsector aan ethische praktijken, maar belicht ook de onderlinge verbondenheid van milieu-duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid.

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software om te ontdekken hoe we u kunnen helpen.

Lees meer over MPS op: ECAS.nl