Audit

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA)

De Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) is een algemeen erkend sociaal auditkader dat de sociale en ethische prestaties van bedrijven in wereldwijde toeleveringsketens beoordeelt. De SMETA-audit is bedoeld om bedrijven te helpen ervoor te zorgen dat hun leveranciers en onderaannemers voldoen aan ethische handelsnormen en aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit zijn de belangrijkste voordelen en processen van de SMETA-audit:

SMETA-VOORDELEN:

1. Verbeterde transparantie van de toeleveringsketen:

De SMETA-audit helpt bedrijven om hun toeleveringsketen beter te begrijpen en mogelijke ethische risico’s en niet-nalevingsproblemen te identificeren. Dit kan leiden tot meer transparantie en verantwoordingsplicht in de toeleveringsketen, wat kan helpen om het vertrouwen van belanghebbenden te vergroten en een positieve reputatie voor het bedrijf op te bouwen.

2. Verbeterd risicobeheer:

De SMETA-audit biedt een uitgebreide beoordeling van de sociale en ethische prestaties van een bedrijf, inclusief gebieden als arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, milieubeheer en zakelijke integriteit. Door gebieden van niet-naleving en potentiële risico’s te identificeren, kunnen bedrijven actie ondernemen om deze risico’s te beperken en hun algehele risicobeheerbenadering te verbeteren.

3. Naleving van ethische normen:

De SMETA-audit is ontworpen om de naleving van een reeks internationale ethische normen te beoordelen, waaronder de basiscode van het Ethical Trading Initiative (ETI), de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN). Door naleving van deze normen aan te tonen, kunnen bedrijven aantonen dat ze zich inzetten voor verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken.

SMETA-PROCESSEN:

1. Planning en scoping:

De SMETA-audit begint met een planningsfase, waarin de auditor samen met het bedrijf de reikwijdte, doelstellingen en tijdlijn van de audit definieert. Dit omvat het identificeren van de belangrijkste aandachtsgebieden, zoals arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid en milieubeheer.

2. Documentcontrole:

De auditor beoordeelt vervolgens het beleid, de procedures en de documentatie van het bedrijf met betrekking tot de aandachtsgebieden van de audit. Dit omvat het beoordelen van personeelsdossiers, contracten en andere relevante documenten om de naleving van relevante normen en voorschriften te beoordelen.

3. Plaatsbezoeken en interviews:

De auditor brengt vervolgens locatiebezoeken aan de faciliteiten van het bedrijf en interviewt werknemers en andere belanghebbenden om aanvullende informatie te verzamelen over de sociale en ethische prestaties van het bedrijf. Dit omvat het beoordelen van de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van werknemers en de praktijken op het gebied van milieubeheer.

4. Rapportage en opvolging:

Na de audit stelt de auditor een rapport op met de bevindingen, inclusief eventuele niet-nalevingsproblemen en aanbevelingen voor verbetering. Het bedrijf ontwikkelt vervolgens een correctief actieplan om eventuele niet-nalevingsproblemen aan te pakken die tijdens de audit zijn vastgesteld. Er kan ook een vervolgaudit worden uitgevoerd om de voortgang bij de uitvoering van het actieplan met corrigerende maatregelen te beoordelen.

CONCLUSIE

De SMETA-audit is een uitgebreide en effectieve tool voor het beoordelen van de sociale en ethische prestaties van een bedrijf in wereldwijde toeleveringsketens. Door potentiële risico’s en gebieden van niet-naleving te identificeren, kunnen bedrijven actie ondernemen om deze risico’s te beperken en hun algehele prestaties te verbeteren. De SMETA-audit helpt ook bij het bevorderen van transparantie en verantwoordingsplicht in de toeleveringsketen, wat kan helpen om vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden en kan aantonen dat een bedrijf zich inzet voor verantwoorde en duurzame bedrijfspraktijken.

Lees hier meer: Sedex Members Ethical Trade Audit

Wilt u meer weten over certificaten, normen of vragenlijsten en hoe u deze kunt beheren? Klik hier voor een volledige rondleiding door onze software en ontdek hoe we u kunnen helpen.